Põlva Haldusteenistus

4.06.24

Põlva Haldusteenistus:

  • hooldab ja remondib Põlva vallale kuuluvaid hooneid ja rajatisi;
  • teostab heakorra- ja haljastustöid;
  • korraldab teede talihooldust;
  • hooldab ja korrastab tänavavalgustust;
  • korraldab hulkuvate koerte ja kasside püüdmist ja varjupaika toimetamist;
  • korraldab turukaubandust.

 

Kontaktid
Juhataja Rein Kamber
e-post rein.kamber@polva.ee
tel 5560 1587

käidukorraldaja (elektrik) Kaido Kivi
e-post kaido.kivi@polva.ee
tel 5024 783

 

Põlva Haldusteenistuse poolt osutatavate teenuste hinnakiri

 

Valdkondlikud õigusaktid

Põlva Haldusteenistuse põhimäärus

Põlva valla heakorraeeskiri

Põlva valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Turukaubanduse korraldamine

 

 

Toimetaja: KERTU ROOST