Põlva valla teed ja tänavad

6.07.18

Põlva valla teehoiukava 2017-2021

Eelnõu menetlus:

Põlva Vallavalitsus kiitis oma 4. jaanuari istungil heaks "Põlva valla teehoiukava aastateks 2017–2021" projekti ning suunas selle avalikule väljapanekule 6.-23. jaanuarini 2017 valla kodulehel.

Avaliku väljapaneku kestel on igaühel õigus esitada teehoiukavasse kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Põlva vallavalitsus, Kesk 15, 63308 Põlva.

Esitatud ettepanekute avalik arutelu toimub 31. jaanuaril 2017 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses, aadressil Kesk tn 15.

• PROJEKT Põlva valla teehoiukava 2017-2021

• PROJEKTPõlva valla teede ja tänavate investeeringute kava 2017-2021

Teede asukoha kaart on leitav Maa-ameti kaardirakenduselt http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis

Tee leidmiseks sisestada tee andmed Maanteeameti rakenduses. 


Ühinemiseelse Põlva valla teede nimekiri
Laheda valla teede nimekiri
Vastse-Kuuste valla teede nimekiri

• Üle 3,5 tonniste mootorsõidukite liiklemise kord Põlva linnas (kehtib endise Põlva linna territooriumil)
• Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri (kehtib endise Põlva linna territooriumil)
• Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine (kehtib endise Põlva linna territooriumil)