Turg

19.04.18

Põlva valla haldusterritooriumil korraldab turukaubandust Põlva Haldusteenistus.

Põlva Haldusteenistus
Juhataja: Rein Kamber
e-post rein.kamber@polva.ee
tel 5560 1587

Turukorraldaja Eve Villik, tel 5343 2070

Alates 1. juulist 2017 toimub Põlva linnas turumüük Pärna tänava alguses jõeäärsel platsil.

Turukaubanduse korraldust reguleerib Põlva Vallavalitsuse 24.05.2017 määrus nr 3 "Turukaubanduse korraldamine". 

Müügipiirkondade skeem

 

Hea kaupleja teadmistepagasisse kuuluvad ka teadmised kauplejate ja tarbijate õigustest ning kohustustest. Meelespea toob välja peamise, mida kaupleja peab silmas pidama laadal/turul kaubeldes. Oluline on teada, et kehtivad poes kauplemisega sarnased nõuded.