Turg

5.07.18

Põlva valla haldusterritooriumil korraldab turukaubandust Põlva Haldusteenistus.

Põlva Haldusteenistus
Juhataja: Rein Kamber
e-post rein.kamber@polva.ee
tel 5560 1587

Turukorraldaja Eve Villik, tel 5343 2070

Põlva linnas toimub müük turukaubanduse korras Pärna tänava alguses jõeäärsel platsil. Müügikoha asendiskeem

Müük on lubatud 1. maist kuni 30. septembrini kolmapäeviti ja laupäeviti.

Turukaubanduse korraldust reguleerib Põlva Vallavalitsuse 24.05.2017 määrus nr 3 "Turukaubanduse korraldamine". 

 

Hea kaupleja teadmistepagasisse kuuluvad ka teadmised kauplejate ja tarbijate õigustest ning kohustustest. 

Tarbijakaitseameti meelespea laadal kauplejale. toob välja peamise, mida kaupleja peab silmas pidama laadal/turul kaubeldes. Oluline on teada, et kehtivad poes kauplemisega sarnased nõuded.