Turg

9.04.20
 Põlva avaturg toimub ERITINGIMUSTEL. Nii müüjatel kui külastajatel on soovitatav kasutada isikukaitsevahendeid – kaitsekindaid ja -maske. Külastajatel tuleb järgida 2+2 reeglit, mille kohaselt tohib avalikus ruumis liikuda vaid kaks inimest üheskoos ja hoida teistega 2 meetrit distantsi.

Põlva valla haldusterritooriumil korraldab turukaubandust Põlva Haldusteenistus.

Põlva Haldusteenistus
Juhataja Rein Kamber
e-post rein.kamber@polva.ee
tel 5560 1587

Turukorraldaja Eve Villik, tel 5343 2070

Alates 1. septembrist 2019  toimub Põlva linnas müük turukaubanduse korras Kesk tänava alguses jõeäärsel platsil ja keskväljaku jõeäärsel alal. 

Tööstuskaupade müügikoha asendiskeem
Istikute ja toidukaupade müügikoha asendiskeem

Müük turukaubanduse korras on nendel aladel lubatud aastaringselt.

Turukaubanduse korraldust reguleerib Põlva Vallavalitsuse 08.08.2018 määrus nr 2-2/12 "Turukaubanduse korraldamine"

 

Hea kaupleja teadmistepagasisse kuuluvad ka teadmised kauplejate ja tarbijate õigustest ning kohustustest. 

Tarbijakaitseameti meelespea laadal kauplejale. toob välja peamise, mida kaupleja peab silmas pidama laadal/turul kaubeldes. Oluline on teada, et kehtivad poes kauplemisega sarnased nõuded.