Valimiskomisjon

9.11.18

Valla valimiskomisjoni ülesandeks on kohalikel valimistel valimisliitude ja kandidaatide registreerimine, valla hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemine. Riigikogu valimistel ja Euroopa Parlamendi valimistel täidab valla valimiskomisjon häältelugemiskomisjoni ülesandeid. 

Valimistevahelisel perioodil on valimiskomisjoni pädevuses peatunud ja lõppenud volitustega volikogu liikmetele asendusliikmete määramine.

Põlva valla valimiskomisjoni liikmed:
Eliko Saks - komisjoni esimees
Merike Matt
Aigi Tiks
Annely Eesmaa
Tiivi Parts
Helen Metsma - asendusliige
Piia Roost - asendusliige

Alus: Põlva Vallavolikogu 21.02.2018 otsus nr 1-3/6 "Põlva valla valimiskomisjoni liikmete arvu ja koosseisu muutmine".

Põlva valla valimiskomisjoni asukoht
Põlva valla valimiskomisjon asub Põlva Vallavalitsuses aadressil Kesk tn 15, Põlva linn (vallasekretäri ametiruum).

Valimiskomisjoni kontaktandmed
tel 799 9472
mob 514 7690
e-post info@polva.ee