Valimiskomisjon

2.08.21

Valla valimiskomisjoni ülesandeks on kohalikel valimistel valimisliitude ja kandidaatide registreerimine, valla hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemine. Riigikogu valimistel ja Euroopa Parlamendi valimistel täidab valla valimiskomisjon häältelugemiskomisjoni ülesandeid. 

Valimistevahelisel perioodil on valimiskomisjoni pädevuses peatunud ja lõppenud volitustega volikogu liikmetele asendusliikmete määramine.

Põlva valla valimiskomisjoni liikmed:

Heiki Kolk – esimees
Aigi Tiks
Merike Matt
Annely Eesmaa
Tiivi Parts
Helen Metsma – asendusliige
Piia Roost – asendusliige


Põlva valla valimiskomisjon on moodustatud Põlva Vallavolikogu 30.06.2021 otsusega nr 1-3/19 "Põlva valla valimiskomisjoni moodustamine".

Põlva valla valimiskomisjoni asukoht
Põlva valla valimiskomisjon asub Põlva Vallavalitsuses aadressil Kesk tn 15, Põlva linn (vallasekretäri ametiruum).

Valimiskomisjoni kontaktandmed
tel 799 9472
mob 514 7690
e-post info@polva.ee

Valimiskomisjoni otsused ja protokollid