Volikogu istung 16.08.2019

9.08.19

Põlva Vallavolikogu erakorraline istung toimub reedel, 16. augustil 2019 algusega kell 16.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

Istungi päevakord:
1. Põlva Vallavolikogu 17. mai 2018. a määruse nr 1-2/39 "Põlva valla jäätmehoolduseeskiri" muutmine ME43
Ettekandja Reelika Raig

2. Aasa tn 5a katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine OE51
Seletuskiri; Situatsioonijoonis; Planeeringuala lähipiirkonna funktsionaalsed seosed;
Olemasolev olukordPõhijoonis; Tehnovõrgud; Planeeringu mahuline illustratsioon.
Ettekandja Tiia Zuppur

3. Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ja lähialade detailplaneeringu vastuvõtmine ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine OE54
SeletuskiriSituatsioonijoonisPlaneeringuala lähipiirkonna funktsionaalsed seosed
Olemasolev olukordPõhijoonisTehnovõrgud; Maakasutus ja kitsendusPlaneeringu mahuline illustratsioon.
Ettekandja Tiia Zuppur

4. Põlva Vallavolikogu 17. jaanuari 2018. a määruse nr 1-2/2 "Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord" muutmine ME50
ettekandja Eliko Saks

5. Seisukoha kujundamine Põlva haigla sünnitusosakonna jätkamise kohta

6. Istungil algatatud küsimused