Volikogu istung 17.01.2018

15.01.18
Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu neljas istung toimub kolmapäeval, 17. jaanuaril 2018 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.
Istungi päevakord:
 
1. Põlva valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord Eelnõu
Ettekandja Aigi Tiks
 
2. Eraüldhariduskoolide toetamine Eelnõu
Ettekandja Aigi Tiks
 
3. Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord Eelnõu
Ettekandja Sirje Tobreluts
 
4. Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Eelnõu
Ettekandja Sirje Tobreluts
 
5. Põlva valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine, I lugemine  Eelnõu  Lisad
Ettekandja Märt Eskor
 
6. Vallavara tasuta võõrandamine  Eelnõu
Ettekandja Arne Tilk
 
7. Osalemine MTÜs Eesti Linnade Liit ning esindajate ja nende asendajate nimetamine üldkoosolekule ja volikogusse  Eelnõu
Ettekandja Igor Taro
 
8. Ülevaade ühinenud valdade 2017. aasta rahavoogudest
Ettekandja Märt Eskor
 
9. Vallavanema info

10. Istungil algatatud küsimused