Vallavolikogu istung 17.05.2018

11.05.18
 
Põlva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. mail 2018 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.
 
Istungi päevakord:
1. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord; Eelnõu
Ettekandja Helen Metsma
 
2. Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord; Eelnõu
Ettekandja Sirje Tobreluts
 
3. Kauksi Lapsehoiu tegevuse lõpetamine; Eelnõu
Ettekandja Aigi Tiks
 
4. Laheda Vallavolikogu otsuste kehtetuks tunnistamine; Eelnõu
Ettekandja Eliko Saks
 
5. Volikogu määruste kehtetuks tunnistamine; Eelnõu
Ettekandja Eliko Saks
 
6. Põlva valla jäätmehoolduseeskiri; Eelnõu
Ettekandja Arne Tilk
 
7. Põlva linnas Kesk 20 asuva hoonestatud kinnistu tasuta võõrandamise taotlemine; Eelnõu
Ettekandja Igor Taro
 
8. Pärnaõie 32 kinnistu, Pärnaveere katastriüksuse, osaliselt Tedre katastriüksuse ja lähialade detailplaneeringu koostamise algatamise menetluse info
Ettekandja Arne Tilk
 
9. Istungil algatatud küsimused