Volikogu istung 18.09.2019

13.09.19

Põlva Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 18. septembril 2019 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

Istungi päevakord:

1. Kiidjärve külas Ubina katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine; eelnõu (PDF, 467 kB), lisa (PDF, 1563 kB)
Ettekandja Tiia Zuppur

2. Arvamuse andmine Rosma ristimetsa kultuurimälestiseks tunnistamise õigusakti eelnõu kohta; eelnõu (PDF, 211 kB)
Ettekandja Reelika Raig

3. Põlva Vallavolikogu määruste muutmine; eelnõu (PDF, 436 kB)
Ettekandja Aigi Tiks

4. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord; eelnõu (PDF, 314 kB)
Ettekandja Helen Metsma

5. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks; eelnõu (PDF, 244 kB)
Ettekandja Georg Pelisaar

6. Mammaste tee 2 kinnisasjale seatud hoonestusõiguse omandamine Põlva vallale; eelnõu (PDF, 249 kB)
Ettekandja Märt Eskor

7. Põlva valla 2019. aasta kolmas lisaeelarve; eelnõu (PDF, 222 kB), lisa (PDF, 150 kB)
Ettekandja Märt Eskor

8. Koostöö kaasaegse erihooldekodu rajamiseks Põlvasse
Ettekandjad AS HOOLEKANDETEENUSED kinnisvaradirektor Karl Mänd, Kesk-Lõuna piirkonna juht Imbi Rego ja avalike suhete juht Katrin Pärgmäe

9. Istungil algatatud küsimused

 

 

Toimetaja: LIIA SULG