Volikogu istung 21.02.2019

15.02.19

Põlva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. veebruaril 2019 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.


 

Päevakord:

1. Projekti "Internet Koju" ülevaade
Ettekandja MTÜ Eesti Andmesidevõrk juhatuse liige Raivo Tammiksaar


2. Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030 vastuvõtmine; eelnõu (PDF 329 kB); lisa (PDF, 3,91 MB); joonised (PDF, 14,3 MB)
Ettekandja Keskkonnalahendused OÜ juhatuse liige Indrek Tamberg, kaasettekandja Reelika Raig

3. Projektis "Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine" osalemine; eelnõu (PDF, 207 kB)
Ettekandja Helen Metsma

 

4. Munitsipaalasutuse Ahja Kultuurimaja nimetuse muutmine; eelnõu (PDF, 234 kB)

Ettekandja Janika Usin

 

5. Ahja Kultuurimaja põhimäärus; eelnõu (PDF, 309 kB)

Ettekandja Janika Usin

 

6. Mooste Kultuurimaja põhimäärus; eelnõu (PDF, 309 kB)

Ettekandja Janika Usin

 

7. Vastse-Kuuste Kultuurimaja põhimäärus; eelnõu (PDF, 310 kB)

Ettekandja Janika Usin

 

8. Vana-Koiola Rahvamaja põhimäärus; eelnõu (PDF, 310 kB)

Ettekandja Janika Usin

 

9. Põlva Vallavolikogu 14. oktoobri 2015. a määruse 1-2/27 "Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse põhimäärus" muutmine; eelnõu (PDF, 280 kB)

Ettekandja Janika Usin

 

10. Määruste kehtetuks tunnistamine; eelnõu (PDF, 249 kB)

Ettekandja Eliko Saks

 

11. Tööstusheite seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine; eelnõu (PDF, 196 kB)

Ettekandja Martti Rõigas

 

12. Arvamuse andmine Meelva turbatootmisala mäeeraldise maavara kaevandamise loa

muutmise taotluse ning otsuste eelnõude kohta; eelnõu (PDF, 216 kB)

Ettekandja Martti Rõigas

 

13. Rahvakohtunikukandidaatide valimine; eelnõu (PDF, 280 kB)

Ettekandja Eliko Saks

 

14. Istungil algatatud küsimused

 

 

Toimetaja: LIIA SULG