Volikogu istung 21.11.2019

20.11.19

Põlva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. novembril 2019 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

Istungi päevakord:

1. Aktsiaseltsi Põlva Haigla otsustest ja tulevikuplaanidest
Ettekandja Põlva haigla esindaja

Seoses Põlva haigla nõukogu esimehe edasilükkamatute tööülesannetega lükkub ettekanne aktsiaseltsi Põlva Haigla otsustest ja tulevikuplaanidest 19.12.2019 volikogu istungi päevakorda.

2. Vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamine; eelnõu (PDF, 1770 kB)
Ettekandja Martti Rõigas

3. Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ja lähialade detailplaneeringu kehtestamine; eelnõu (PDF, 566 kB),
seletuskiri (PDF, 654 kB),
joonis 1: situatsioonijoonis (PDF, 300 kB),
joonis 2: planeeringuala lähipiirkond (PDF, 1713 kB),
joonis 3: olemasolev olukord (PDF, 984 kB),
joonis 4: põhijoonis (PDF, 1196 kB),
joonis 5: tehnovõrgud (PDF, 964 kB),
joonis 6: maakasutus (PDF, 974 kB)
Ettekandja Martti Rõigas

4. Põlva Vallavalitsuse paiknemise võimaluste analüüs
Ettekandja Martti Rõigas

5. Põlva Vallavolikogu 15. novembri 2018. a määruse nr 1-2/56 "Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord" muutmine; eelnõu (PDF, 264 kB)
Ettekandja Lennart Liba

6. Uue administratiivhoone rajamise kavatsuse tühistamine; eelnõu (PDF, 384 kB)
Ettekandja Igor Taro

7. Vallavanema informatsioon

8. Istungil algatatud küsimused

Toimetaja: ELIKO SAKS