Vallavolikogu istung 26.01.2023

20.01.23

Põlva Vallavolikogu järgmine istung toimub neljapäeval, 26. jaanuaril 2023 algusega kell 15.00 Põlva Valla Hooldekodus, aadressil Lina tn 19, Põlva.

 

Istungi päevakord:

1. Põlva valla 2023. aasta eelarve ME43, II lugemine ja vastuvõtmine; eelnõu, lisa, eelarve projekti muudatused
Ettekandjad Merle Sulaoja ja Martti Rõigas

2. Eraüldhariduskooli ja eralasteaia toetamise kord ME23, II lugemine ja vastuvõtmine; eelnõu
Ettekandja Koit Nook

3. Leevijõe küla lahkmejoone muutmise menetluse algatamine OE45; eelnõu
Ettekandja Arne Tilk

4. Revisjonikomisjoni 2023. aasta tööplaan OE2; eelnõu
Ettekandja Innar Lutsar

5. Põlva Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni kinnitamine OE5; eelnõu
Ettekandja Anne Nook

6. Tunnustusavalduste andmine OE38; eelnõu
Ettekandja Koit Nook

7. Loa andmine Esri tarkvara ja tarkvara hooldusteenuse ostmise lepingu sõlmimiseks OE1; eelnõu
Ettekandja Arne Tilk

8. Omaosaluse tagamine projekti "Mammaste Tervisespordikeskuse majandushoone ehitamine" elluviimiseks OE3; eelnõu
Ettekandja Arne Tilk

9. Omaosaluse tagamine projekti "Mammaste Tervisespordikeskuse rekonstrueerimine ja lumekahurite ostmine" elluviimiseks OE4; eelnõu
Ettekandja Arne Tilk

10. Põlva Vallavolikogu 20.10.2022 otsuse nr 1-3/20 "Vallavara võõrandamine" muutmine OE6; eelnõu
Ettekandja Arne Tilk

11. Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine OE7; eelnõu
Ettekandja Heiki Kolk

12. Istungil algatatud küsimused

 

Toimetaja: LIIA SULG