Volikogu istung 27.06.2019

27.06.19

Põlva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. juunil 2019 algusega kell 15.00 Mooste mõisa Veskiteatris, aadressil Mõisahoovi tee 4, Mooste alevik, Põlva vald.


Istungi päevakord:
1. Kohtumine Põlva Haigla juhtidega

2. Põlva valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsus
Ettekandja Tiia Zuppur

3. Nõusoleku andmine eraüldhariduskoolile tegevuskulutoetuse eraldamiseks OE42
Ettekandja Janika Usin

4. Põlva Vallavolikogu 17. mai 2018. a määruse nr 1-2/39 "Põlva valla jäätmehoolduseeskiri" muutmine ME43
Ettekandja Reelika Raig

5. Põlva Vallavolikogu 21. veebruari 2018. a määruse nr 1-2/20 "Põlva vallavara valitsemise kord" muutmine ME46
Ettekandja Eliko Saks

6. Põlva valla 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine OE44   Aruanne
Audiitori aruanne   Protokolliline otsus majandusaasta aruande heakskiitmise kohta
Ettekandja Märt Eskor

7. Põlva Vallavolikogu 22. novembri 2017. a otsuse nr 1-3/59 "Põlva Vallavalitsuse teenistujate struktuur ja teenistujate koosseis" muutmine OE49
Ettekandja Georg Pelisaar

8. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimiseks OE48
Ettekandja Georg Pelisaar

9. Põlva valla 2019. aasta teine lisaeelarve ME47 Lisa
Ettekandja Märt Eskor

10. Istungil algatatud küsimused