Volikogu istung 28.01.2021 (istungi toimumise asukoht on muutunud)

27.01.21

Põlva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. jaanuaril 2021 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

 

Istungi päevakord:

1. Põlva valla 2021. aasta eelarve (ME48), II lugemine ja vastuvõtmine; eelnõu (pdf, 411 kB), lisad 1-3 (pdf, 230 kB)
Ettekandja Märt Eskor

2. Põlva valla põhimääruse muutmine (ME42), II lugemine ja vastuvõtmine; eelnõu (pdf, 290 kB), muudatusettepanek 1 (pdf, 204 kB), muudatusettepanek 2 (pdf, 676 kB)
Ettekandjad Lennart Liba, Liia Sulg

3. Mammaste külas Vissimaa kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine (OE49); eelnõu (pdf, 264 kB), põhijoonis_kehtetu osaga (pdf, 1429 kB)
Ettekandja Martti Rõigas

4. Põlva valla teehoiukava tutvustus
Ettekandja Martti Rõigas

5. Tunnustusavalduste andmine (OE50); eelnõu (pdf, 396 kB)
Ettekandja Georg Pelisaar

6. Eluruumi tagamise teenuse osutamise tingimused ja kord (ME53); eelnõu (pdf, 306 kB)
Ettekandja Helen Metsma

7. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord (ME1); eelnõu (pdf, 308 kB)
Ettekandja Helen Metsma

8. Põlva Vallavolikogu revisjonikomisjoni akti teatavaks võtmine (OE3); eelnõu (pdf, 237 kB), revisjonikomisjoni akt nr 2 (asice, 334 kB), Põlva Vallavalitsuse seisukoht revisjoniakti kohta (asice, 463 kB), revisjonikomisjoni täiendav järelepärimine (asice, 401 kB), vastuskiri täiendavale järelepärimisele (asice, 228 kB)
Ettekandja Ahti Bleive

9. Revisjonikomisjoni 2021. aasta tööplaan (OE2); eelnõu (pdf, 360 kB)
Ettekandja Ahti Bleive

10. Istungil algatatud küsimused

 

Toimetaja: LIIA SULG