Volikogu istung 28.05.2020

22.05.20

Põlva Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. mail algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse teatrisaalis (sissepääs peauksest), aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

 

Istungi päevakord:

1. Liikluspinna aadressi määramine (OE22); eelnõu (pdf, 163 kB), lisa (pdf, 353 kB)
ettekandja Martti Rõigas

2. Kalmistute kasutamise eeskiri, II lugemine (ME10); eelnõu (pdf, 368 kB)
ettekandja Martti Rõigas

3. Kiidjärve külas Jõekääru kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine (OE17); eelnõu (pdf, 378 kB)
ettekandja Martti Rõigas

4. "Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030" vastuvõtmine (ME18); eelnõu (pdf, 345 kB), lisa (pdf, 4087 kB)joonis 1-1 Põlva_Kjoonis 1-1 Põlva_Vjoonis 1-2 Mammaste_Kjoonis 1-2 Mammste_Vjoonis 1-3 Himmaste_Kjoonis 1-3 Himmaste_Vjoonis 1-4 Rosma_Kjoonis 1-4 Rosma_Vjoonis 1-5 Orajõe_Kjoonis 1-5 Orajõe_Vjoonis 1-6 Puuri_VKjoonis 1-7 Peri_Kjoonis 1-7 Peri_V, joonis 2 Aarna_VKjoonis 3 Andre (sika)_Vjoonis 4 Ahja_Kjoonis 4 Ahja_Vjoonis 5 Tilsi_Kjoonis 5 Tilsi_Vjoonis 6 Himma-Vardja_VK joonis 7 Mooste_Kjoonis 7 Mooste_Vjoonis 8 Kauksi_Kjoonis 8 Kauksi_Vjoonis 9 Jaanimõisa_VK, joonis 10 Rasina_Vjoonis 11 Vastse-Kuuste_Kjoonis 11 Vastse-Kuuste_Vjoonis  12 Hatiku_V
ettekandja Martti Rõigas

5. Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse andmise kord (ME19); eelnõu (pdf, 394 kB)
ettekandja Kaire Kalk

6. Omaosaluse tagamine projekti "Metsa tn 7 spordihoone energiatõhusaks" elluviimiseks (OE20); eelnõu (pdf, 331 kB)
ettekandja Kaire Kalk

7. Omaosaluse tagamine projekti "Põlva Lasteaed Lepatriinu energiatõhusaks" elluviimiseks (OE21); eelnõu (pdf, 330 kB)
ettekandja Kaire Kalk

8. Põlva valla 2020. aasta esimene lisaeelarve (ME23); eelnõu (pdf, 419 kB), lisa (pdf, 612 kB)
ettekandja Märt Eskor 

9. Osaühingu Vastse-Kuuste Soojus jagunemine aktsiaseltsi Põlva Soojus ja aktsiaseltsi Põlva Vesi vahel ja jagunemislepingu heakskiitmine (OE25); eelnõu (pdf, 370 kB), jagunemisleping (asice, 593 kB)
ettekandja Märt Eskor

10. Põlva Vallavolikogu 22. novembri 2017. a otsuse nr 1-3/59 "Põlva Vallavalitsuse teenistujate struktuur ja teenistujate koosseis" muutmine (OE26); eelnõu (pdf, 292 kB)
ettekandja Georg Pelisaar

11. Vallavanema info

12. Jooksvad küsimused

  • Ahja alevikus Rahu tn 13 ja 15 kinnistute omanike pöördumine seoses tee sulgemisega Rahu tn 11 kinnistul ning mis viib Rahu tn 13 ja 15 majadeni;
  • Põlva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekti hetkeseis

 

Toimetaja: LIIA SULG