Abielu sõlmimine

10.01.23
 Oma tulekust palun eelnevalt teada anda lea.leivo@polva.ee või tel 5786 0070.
Kirjeldus

UUS! Alates 30.12.2022 saab abiellumisavalduse perekonnaseisuasutusele esitada portaalis rahvastikuregister.ee

Abiellumisealine on isik, kes on saanud vähemalt 18-aastaseks. 

Enne avalduse esitamist portaalis palun kokku leppida perekonnaseisuametnikuga abielu sõlmimise aeg ja koht.

Abiellumiseks esitavad abiellujad perekonnaseisuasutusele, kus soovitakse abielu sõlmida, isiklikult kohale tulles kirjaliku ühise abiellumisavalduse.

Abiellumisavalduse esitamisel ja abielu sõlmimise päeval tuleb abiellujatel oma isiku tõendamiseks esitada isikut tõendav dokument.

Abielu sõlmimise järel väljastatakse abiellujatele nende soovil abielutõendid.

Esmased tõendid väljastatakse tasuta.

Korduv tõend, sh inglise-, saksa- või prantsusekeelne, väljastatakse avalduse alusel.

Taotlemine

Abielu ei sõlmita varem kui ühe kuu ja hiljem kui kuue kuu möödumisel päevast, millal abiellujad on perekonnaseisuasutusele esitanud abiellumisavalduse.  (Nt abielu soovitakse sõlmida 03.09.23, siis abieluavalduse saab esitada perioodil 04.03.02.08.23).  Perekonnaseisuametnik märgib abiellumisavaldusele abiellujatega kokku lepitud abiellumise aja ja abielu sõlmimise koha.

Avaldust võib kuni kande tegemiseni muuta või tagasi võtta. Abieluavalduse muutmiseks või selle tagasi võtmiseks tuleb esitada kirjalik allkirjastatud avaldus. Avalduse võib esitada ka elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna.

Abiellumisavalduses muuhulgas abiellujad:

 1. väljendavad soovi sõlmida omavahel abielu. Nad kinnitavad, et ei esine abielu sõlmimist takistavaid asjaolusid;
 2. märgivad pärast abielu sõlmimist kantava perekonnanime;
 3. märgivad, kas nendevahelistele varalistele suhetele kohaldatakse varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse või varalahususe regulatsiooni;
 4. märgitakse kokkuleppel abiellumise aeg ja abielu sõlmimise koht;
 5. märgivad statistilised andmed (rahvus, emakeel, omandatud kõrgeim haridustase), kui need on rahvastikuregistris puudulikud.

Taotlusvormid

 • abiellumisavaldus eesti keelesinglise keeles
 • elektroonselt eeltäidetav abiellumisavaldus eesti keelesinglise keeles 
  Abiellumisavalduse saab eeltäita ja esitada kahekesi kohale tulles perekonnaseisuasutusele.
  E-posti teel ei ole võimalik abiellumisavaldust esitada.

Vajaminevad dokumendid:

 1. avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
 2. sünnidokument, kui abielluja sünniandmed rahvastikuregistris puuduvad;
 3. varem abielus olnud inimese abielulahutuse tunnistus või -tõend, abielulahutuse kohtuotsus, abikaasa surmatunnistus või -tõend või abielu kehtetuks tunnistamise kohtuotsus, kui andmed rahvastikuregistris puuduvad;
 4.  abieluvõimetõend, kui abielluja elukoht on välisriigis või kui ta on elanud Eestis alla kuue kuu;
 5. välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust tõendav dokument, kui tegu pole Euroopa Liidu kodanikuga;
 6. vajadusel abielu sõlmimise muu takistuse kõrvaldamist kinnitav dokument.

Dokumendi või andmete esitamist ei nõuta (v.a isikut tõendav dokument), kui abielukande tegemiseks vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.

Avaldused ja kõik muud vajalikud dokumendid tuleb esitada perekonnaseisuasutusele eesti keeles.

Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne.

Kui dokumendid on tõlgitud, siis tõend esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

Abielukande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Õigusaktid:

Perekonnaseadus
Perekonnaseisutoimingute seadus
Rahvastikuregistri seadus
Riigilõivuseadus

Menetlemine

Abieluavaldusi võtab vastu, registreerib abielusid Põlva Vallavalitsuses ning viib läbi pidulikke kombetalitusi Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis või abiellujate poolt valitud kohas perekonnaseisuametnik Lea Leivo, lea.leivo@polva.ee, 5686 0070.

Vastuvõtuajad Põlva linnas Kesk tn 15 (III korrus):
E 13–16.00;
T, K 9–12.00 ja 14–16.00;
N, R 9–12.00

Kohaletuleku aeg palun eelnevalt kokku leppida.

Riigilõiv

Abielukande tegemise eest tuleb enne abieluavalduse esitamist tasuda riigilõivu 30 eurot.

Saaja: Rahandusministeerium

Pangakontod:
SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)

Viitenumber: 10294002000095

Selgitus: abielukande tegemine

Kui  abiellumise avaldust soovitakse esitada kohapeal ja riigilõivu tasuda sularahas, tuleb eelnevalt riigilõiv tasuda Põlva Vallavalitsuse kassas Mammastes, Keldrikaela tee 2.

Kassa avatud kaks korda nädalas:
K 9.0013.00
N 13.0017.00

Pidulik kombetalitus

Piduliku kombetalituse hinnakiri Põlva Vallavalitsuses, Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis või abiellujate poolt valitud kohas.

Tasuda tuleb hiljemalt nädal enne piduliku kombetalituse läbiviimist eelnevalt saadetud arve alusel.

Lisainformatsioon:

Abielu sõlmimisel säilitab isik senise perekonnanime või valib uue perekonnanime.

Uus perekonnanimi võib olla abikaasaga ühine perekonnanimi, milleks on ühe abikaasa abielu eel viimati kantud perekonnanimi, või koosneda abielu eel viimati kantud perekonnanimest ja sellele järgnevast abikaasa perekonnanimest.

Abielu eel viimati kantud perekonnanimi ja sellele järgnev abikaasa perekonnanimi ei või koosneda enam kui kahest sidekriipsuga seotud nimest ning selliselt antud perekonnanime võib kanda vaid üks abikaasadest.

Kahest nimest koosnevat perekonnanime, mis on antud abiellumisel, ei või anda lapsele.

Pildid Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalist abielu registreerimise piduliku kombetalituse läbiviimiseks.

Vaade Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis, kus tagaplaanil on lillepostamendidVaade Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalist, kus vasakul on lillepostamendid ning paremal Eesti ja Põlva valla lippVaade Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis, kus esiplaanil on toolid reas pulmakülaliste jaoksVARASUHE

Abieluavalduse esitamisel märgivad abiellujad abiellumisavalduses, kas nendevahelistele varalistele suhetele kohaldatakse varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse või varalahususe regulatsiooni. Kui abiellujad oma valikut ei avalda, loetakse nende poolt valituks varaühisuse regulatsioon. Vara juurdekasvu tasaarvestuse või lahusvara valiku korral liigub info abieluvararegistrisse abielukande tegemisel perekonnaseisuametniku poolt.

Abielluda soovijad võivad varasuhte ja(või) perekonnanime eelistust kuni abielu sõlmimiseni muuta, esitades isiklikult ja kirjaliku või elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult ühise avalduse eelistuse muutmiseks perekonnaseisuametnikule, kellele esitati abiellumisavaldus.

Kui abiellujad soovivad muuta abieluavaldusel olevat abiellumise aega ja kohta, tuleb esitada andmete muutmise avaldus perekonnaseisuametnikule, kellele avaldus esitati ja selle võib esitada üks abiellujatest.

Abiellumisavalduse tagasivõtmisest teavitavad abiellumisavalduse esitanud isikud kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis perekonnaseisuasutust, kuhu esitati abiellumisavaldus. Riigilõiv tagastatakse avalduse alusel (riigilõivuseadus § 15).

Toimetaja: LIIA SULG