Abielu sõlmimine

25.03.24
 Oma tulekust palun eelnevalt teada anda lea.leivo@polva.ee või tel 5786 0070.
Avalduse esitamine

Alates 1. jaanuarist 2024 saavad Eestis abielu sõlmida kaks täisealist inimest sõltumata soost ehk abielu sõlmitakse kahe füüsilise täisealise isiku vahel.

Abieluavalduse saab esitada:

Eeldusteks on, et mõlemal abiellujal on Eesti isikukood, sünnidokumendid on rahvastikuregistris ja rahvastikuregistri andmetel on mõlemad Eestis elanud vähemalt 6 kuud;

 • paberkandjal perekonnaseisuametnikule kahekesi vallavalitsusse kohale tulles.

E-posti teel ei ole võimalik avaldust esitada.

Enne portaalis avalduse esitamist palun perekonnaseisuametnikuga  kokku leppida abielu sõlmimise aeg ja koht.

Abiellumisavalduse esitamisel ja abielu sõlmimise päeval tuleb abiellujatel oma isiku tõendamiseks esitada isikut tõendav dokument.

Abielu sõlmimise järel väljastatakse abiellujatele nende soovil abielutõendid.

Esmased tõendid väljastatakse tasuta.

Korduv tõend (sh inglise-, saksa- või prantsusekeelne) väljastatakse avalduse alusel eest ja tasuda tuleb riigilõiv.

Avaldus

Abielu ei sõlmita varem kui ühe kuu ja hiljem kui kuue kuu möödumisel päevast, mil abiellujad on perekonnaseisuasutusele esitanud abiellumisavalduse.  Abielu sõlmimise koht ei ole seotud abiellujate elukohaga

Avaldust võib kuni abielukande tegemiseni muuta või tagasi võtta. Abieluavalduse muutmiseks või selle tagasi võtmiseks tuleb esitada kirjalik allkirjastatud avaldus. Avalduse võib esitada ka elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna.

Abieluavalduse esitamisel valivad abiellujad varasuhte ja perekonnanime.

Abielu sõlmimise aeg lepitakse kokku abiellumisavalduse esitamisel.

Abielu sõlmimise aega ette broneerida ei saa. Riiklikel pühadel abielusid ei sõlmita.

Esitades abiellumisavalduse e-rahvastikuregistris, saab märkida abiellujate poolt eelistatud koha, kuupäeva ja kellaja. Avalduse laekumisel, võtab perekonnaseisuametnik abiellujatega e-posti teel ühendust, et kinnitada valitud aeg ja koht või saavutada kokkulepe aja ja koha suhtes.

Abiellumisavaldus

Avalduse esitamisel vajaminevad dokumendid:

 • ühine kirjalik abiellumisavaldus;
 • avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
 • sünnidokument, kui abielluja sünniandmed rahvastikuregistris puuduvad;
 • teise või järgmise abielu või kooselu korral eelmise abielu või kooselu lõppemise või kehtetuks tunnistamise dokument;
 • abieluvõimetõend, kui abielluja elukoht on välisriigis või kui ta on elanud Eestis alla kuue kuu. 
 • välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust tõendav dokument, kui tegu pole Euroopa Liidu kodanikuga;
 • vajadusel abielu sõlmimise muu takistuse kõrvaldamist kinnitav dokument.  

Dokumentide esitamise osas telefoni ega e-posti teel nõustamist ei toimu. Abieluavalduse esitamisel annab perekonnaseisuametnik teada puudu olevatest dokumentidest ja nende tunnustamise vajalikkusest.

Puuduolevad dokumendid saab esitada pärast abieluavalduse sisseandmist.   
Välisriigi dokumendi esitamise kohta loe siit.

Dokumendi või andmete esitamist ei nõuta (v.a isikut tõendav dokument), kui abielukande tegemiseks vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.

Avaldused ja kõik muud vajalikud dokumendid tuleb esitada eesti keeles.

Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne.

Kui dokumendid on tõlgitud, siis tõend esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

Abielukande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Õigusaktid:

Perekonnaseadus
Perekonnaseisutoimingute seadus
Rahvastikuregistri seadus
Riigilõivuseadus

Menetlemine

Põlva Vallavalitsuses (Kesk tn 15, Põlva linn) võtab abieluavaldusi vastu, registreerib tööpäevadel ametiruumis abielusid, viib läbi pidulikke kombetalitusi Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis või abiellujate poolt valitud kohas perekonnaseisuametnik Lea Leivo, lea.leivo@polva.ee, 5786 0070.

Vastuvõtuajad:
E 13–16.00;
T, K 9–12.00 ja 14–16.00;
N, R 9–12.00

Kohaletuleku aeg palun eelnevalt kokku leppida.

Riigilõiv

Abielukande tegemise eest tuleb enne abieluavalduse esitamist tasuda riigilõivu 30 eurot.

Saaja: Rahandusministeerium

Pangakontod:
SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)

Viitenumber: 10294002000095

Selgitus: abielukande tegemine

Kui  abiellumise avaldust soovitakse esitada kohapeal ja riigilõivu tasuda sularahas, tuleb eelnevalt riigilõiv tasuda Põlva Vallavalitsuse kassas Mammastes, Keldrikaela tee 2.

Kassa avatud kaks korda nädalas:
K 9.0013.00
N 13.0017.00

Pidulik kombetalitus

Piduliku kombetalituse hinnakiri Põlva Vallavalitsuses, Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis või abiellujate poolt valitud kohas.

Tasuda tuleb hiljemalt nädal enne piduliku kombetalituse läbiviimist Põlva Vallavalitsuse poolt eelnevalt saadetud arve alusel.

Põlva Vallavalitsuses sõlmitakse abielusid perekonnaseisuametnikuga kokkuleppel ja vastavalt hinnakirjale (hinnakiri kehtestatud 07.02.2018, muudetud 04.04.2018) järgnevalt:

 • perekonnaseisuametniku ametiruumis (Kesk tn 15, Põlva linn) laupäeval 50 eurot;
 • pidulik kombetalitus Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis (Kesk tn 15, Põlva linn) tööpäeval 120 eurot;
 • pidulik kombetalitus Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis (Kesk tn 15, Põlva linn) laupäeval 150 eurot;
 • pidulik kombetalitus Põlva maakonna piirides tööpäeval ja laupäeval 300 eurot;
 • pidulik kombetalitus väljaspool Põlva maakonna piire laupäeval 450 eurot

 

Pildid Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalist abielu registreerimise piduliku kombetalituse läbiviimiseks.

Vaade Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis, kus tagaplaanil on lillepostamendidVaade Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalist, kus vasakul on lillepostamendid ning paremal Eesti ja Põlva valla lippVaade Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis, kus esiplaanil on toolid reas pulmakülaliste jaoks

Takistused abielu sõlmimisel

 • vanus – abielluda saavad täisealised isikud;
 • veresugulus – omavahel ei saa abielluda otsejoones üleneja ja alaneja sugulane, vennad ja õed, poolvennad ja poolõed;
 • lapsendamissuhe – omavahel ei saa abielluda inimesed, kelle eelmises punktis nimetatud sugulussuhe põhineb lapsendamisel või on lõppenud lapsendamisega;
 • kehtiv abielu;
 • kooseluleping, välja arvatud juhul, kui soovitakse abielu sama isikuga, kellega ollakse registreeritud elukaaslased.

 

Perekonnanimi

Abielu sõlmimisel säilitab isik senise perekonnanime või valib uue perekonnanime. Uus perekonnanimi võib olla abikaasaga ühine perekonnanimi, milleks on ühe abikaasa abielu eel viimati kantud perekonnanimi, või koosneda abielu eel viimati kantud perekonnanimest ja sellele järgnevast abikaasa perekonnanimest.

Abielu eel viimati kantud perekonnanimi ja sellele järgnev abikaasa perekonnanimi ei või koosneda enam kui kahest sidekriipsuga seotud nimest ning selliselt antud perekonnanime võib kanda vaid üks abikaasadest.

Kahest nimest koosnevat perekonnanime, mis on antud abiellumisel, ei või anda lapsele.

 

Varasuhe

Abieluavalduse esitamisel märgivad abiellujad abiellumisavalduses, kas nendevahelistele varalistele suhetele kohaldatakse varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse või varalahususe regulatsiooni. Loe: abikaasade varalised õigused.

Kui abiellujad oma valikut ei avalda, loetakse nende poolt valituks varaühisuse regulatsioon. Vara juurdekasvu tasaarvestuse või lahusvara valiku korral liigub info perekonnaseisuametniku poolt abielukande tegemise järgselt abieluvararegistrisse .

Kui abiellujatel on Eestis sõlmitud kehtiv kooseluleping ning nad sõlmivad omavahel abielu, märgitakse avalduses, et jätkatakse kooselulepingus kokkulepitud varalepinguga.

Abielluda soovijad võivad varasuhte ja(või) perekonnanime eelistust kuni abielu sõlmimiseni muuta, esitades isiklikult ja kirjaliku või elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult ühise avalduse eelistuse muutmiseks perekonnaseisuametnikule, kellele esitati abiellumisavaldus.

Kui abiellujad soovivad muuta abieluavaldusel olevat abiellumise aega ja kohta, tuleb esitada andmete muutmise avaldus perekonnaseisuametnikule, kellele avaldus esitati ja selle võib esitada üks abiellujatest.

Abiellumisavalduse tagasivõtmisest teavitavad abiellumisavalduse esitanud isikud kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis perekonnaseisuasutust, kuhu esitati abiellumisavaldus. Riigilõiv tagastatakse avalduse alusel (riigilõivuseadus § 15).

 

Veel abielu sõlmimisest: Siseministeeriumi veebilehtRiigiportaal eesti.ee

 

Toimetaja: LIIA SULG