Arengukava aastateks 2019–2030 koostamine ja menetlemine

2.01.19

Algatamine

Arengukava koostamise algatamine otsustati Põlva Vallavolikogu 03.05.2018 otsusega nr 2-3/301 "Põlva valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine".
Arengukava koostamine ja menetlemine toimub Põlva Vallavolikogu 19.04.2018 määruse nr 33 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord" alusel.

Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030 PROJEKT 

Avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsuse 20.06.2018 korraldusega nr nr 2-3/420 "Põlva valla arengukava ja eelarvestrateegia projekti heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine" kiitis vallavalitsus eelarvestrateegia projekti heaks ning suunas avalikule väljapanekule.

Põlva Vallavalitsus avalikustas arengukava projekti 27.06.2018–12.08.2018 Põlva valla veebilehel, Põlva Vallavalitsuses (Keldrikala tee 2) ja Põlva valla teenuskeskustes Ahjal (Illimari 6, Ahja alevik), Moostes (Vallamaja, Säässaare küla), Lahedal (Külakeskuse, Tilsi küla) ja Vastse-Kuustes (Tiigi tn 5, Vastse-Kuuste alevik).

Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030 projekti avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekute arutamiseks korraldati avalik arutelu 29.08.2018 algusega kell 17.30 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15.

Arengukava eelnõu avalikul väljapanekul laekus 3 ettepanekut. Ettepanekud on kajastatud Põlva Vallavalitsuse 30.08.2018 korralduses nr 2-3/523 „Seisukoha võtmine Põlva valla arengukava ja Põlva valla eelarvestrateegia väljapaneku jooksul esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas "(PDF, 537 KB).

I lugemine

Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030 I lugemine toimus Põlva Vallavolikogu 13.09.2018 istungil.

Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030; eelnõu; lisa (PDF, 2,29 MB);

Komisjonide protokollid

Arengukomisjoni 10.09.2018 koosoleku protokoll (PDF, 86 KB)
Kogukonna- ja külaelukomisjoni 24.09.2018 koosoleku protokoll (PDF, 164 KB)
Majanduskomisjoni 25.09.2018 koosoleku protokoll (PDF, 136 KB)
Sotsiaalkomisjoni 25.09.2018 koosoleku protokoll (PDF, 235 KB)
Majanduskomisjoni 01.10.2018 koosoleku protokoll (PDF, 145 KB)
Kultuurikomisjoni 12.10.2018 koosoleku protokoll  (PDF, 129 KB)

II lugemine, vastuvõtmine

Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030 II lugemine ning vastuvõtmine toimus Põlva Vallavolikogu 15.10.2018 istungil.

Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030; eelnõu; lisa (PDF, 2,31 MB); koondtabel

Avalikustamine

Põlva Vallavolikogu 15.10.2018 määrus nr 1-2/47 "Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030" on avaldatud Riigi Teatajas (määrus jõustus 01.01.2019 ja kehtib kuni 31.12.2030). 

Põlva Vallavolikogu 15.10.2018 istungi protokoll nr 1-1/12

Toimetaja: LIIA SULG