Volikogu istung 15.11.2017

7.12.17

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu kolmas istung toimub kolmapäeval, 15. novembril 2017 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.


Istungi päevakord:
1. Esindaja nimetamine Põlva Keskraamatukogu nõukogusse  Eelnõu
Ettekandja Janika Usin
2. Esindaja nimetamine Põlva valla üldhariduskoolide ja Põlva Gümnaasiumi hoolekogusse Eelnõu
Ettekandja Janika Usin
3. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkond Eelnõu
Ettekandja Janika Usin
4. Revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe ning liikme valimine Eelnõu
Ettekandja Igor Taro
5. Põlva Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine Eelnõu
Ettekandja Igor Taro
6. Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks Eelnõu
Ettekandja Georg Pelisaar
7. Põlva Vallavalitsuse palgajuhend Eelnõu 
Ettekandja Georg Pelisaar
8. Laheda Vallavolikogu 14. märtsi 2013. a otsuse nr 5 "Laheda Vallavalitsuse palgajuhend" kehtetuks tunnistamine Eelnõu
Ettekandja Eliko Saks
9. Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord Eelnõu
Ettekandja Igor Taro

10. Istungil algatatud küsimused