Jäätmete põletamine

6.01.23

Põlva vallas on jäätmete põletamine keelatud, välja arvatud jäätmevaldaja enda tegevuse käigus tekkinud biolagunevad aia- ja haljastujäätmete (nt oksad, lehed), immutamata ja värvimata puidu ning kiletamata paberi ja kartongi põletamine järgides kõiki tuleohutusreegleid. Soovituslik on viia biolagunevad aia- ja haljastujäätmed Põlva valla kompostimisväljakutele.

Jäätmete põletamine võib tunduda lihtne viis jäätmetest vabanemiseks, kuid tegelikkuses on see rangelt keelatud. Tuleb olla tähelepanelik, et lõkkesse või ahju ei satuks sobimatut materjali, mis põlemisel paiskab õhku väga palju ohtlikke aineid, mis omakorda rikuvad keskkonda ja inimeste tervist. Põletamisest tekkivad ühendid tõusevad õhku ning langevad taas maapinnale. Selliselt on mõjutatud kogu elu- ja looduskeskkond. Koduaias prügi põletades katame ohtlike ainetega puud, põõsad ja muud taimed, näiteks maasikad ja õunad, mida meelsasti süüakse.

Kurb tõde on see, et lõkkes sobimatute jäätmete põletamise korral on tegemist inimeste ja looduse otsese mürgitamisega.

Sobimatute jäätmete lõkkes põletamisel tekkivate ühendite võimalikud mõjud tervisele:

 • polütsüklilised aromaatsed süsivesikud (PAH) – vähk;
 • dioksiinid ja furaanid – immuun- ja hormoonsüsteemi häired, vähk;
 • benseen – leukeemia;
 • formaldehüüd  silmade, nina ja kurgu ärritaja, hingamisvaegused, nahalööve, vähk;
 • peened osakesed  hingamishäired, kardiovaskulaarsed häired, südameinfarkt;
 • polüaromaatsed süsivesinikud – vähk;
 • vesinikkloriid  söövitava toimega silmadele, nahale ja limaskestadele, hingamisteede ärritus ja krooniline bronhiit;
 • vesiniktsüaniid  närvi-, hingamisteede-, kardivaskulaarne- ja kilpnäärmehäired;
 • süsinikmonoksiid - vähendab hapniku transporti veres.

Tuhk võib sisaldada järgmisi raskmetalle:

 • kaadmium  kopsu- ja maksakahjustused;
 • arseen  seedetrakti probleemid, aneemia, neeru- ja maksahaigused, vähk;
 • elavhõbe  närvisüsteemi ja neerukahjustused;
 • kroom  hingamisteede kahjustused, vähk.

Mida jäätmetega teha?

Sorteeri tekkinud jäätmed juba kodus ehk tekke kohal ning kasuta jäätmete taaskasutussüsteeme, isegi siis, kui näiteks avalik konteiner ei asu päris koduukse kõrval. Küsi Põlva Vallavalitsuselt, milline on lähim avalik konteiner või vaata Põlva valla koduleheküljelt.

Ära viska jäätmeid teepervele või metsa alla ega sokuta neid kellegi teise konteinerisse.

Igaüks saab jäätmete ohutu käitlemisega hakkama!

 

Kui näed, et keegi põletab prügi, poetab seda metsa alla või mujale loodusesse, anna sellest teada Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313. Valvetelefon 1313 töötab üleriigiliselt ja ööpäevaringselt ning numbrit saab valida nii mobiililt kui ka lauatelefonilt.

 

Kasulikud ja huvitavad lingid tutvumiseks:
www.kodutuleohutuks.ee/tuleohutus-suvel/
https://envir.ee/keskkonnakasutus/valisohk/kohtkute