Kaasav eelarve 2020

28.02.20

Kaasava eelarve ettepanekute rahvahääletus

Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt ajavahemikul 2.–8. märts 2020 veebikeskkonnas volis.ee. 
Küsitlus algab 2. märtsil kell 8.00 ja lõpeb 8. märtsil kell 22.00.
Küsitluses osalemiseks on vajalik end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluses osalemise päeval vähemalt 16-aastasel elanikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Põlva vald.
Hääle saab anda kuni kahe ettepaneku poolt. Hääletada saab kodus, raamatukogude avalikes internetipunktides ja vallavalitsuses teabespetsialistide juures Kesk 15  või Keldrikaela tee 2.

Elanike hääletusel on ettepanekud:

Sõpruse palliväljak
Mooste mõisa laste mänguväljaku rajamine
Tänavavalgustuse rajamine
Sõudepaadid Kiidjärve järvele
Välijõusaal
Rosma vesiveski paisu ja veehoidla rekonstrueerimistööd
Pumptrack Põlvasse!
Laste mänguväljak Vanakülas
Peri küla mänguväljak
Peri küla kiigepark
Avalik mänguväljak Tännassilma külaplatsile 

Hindamiskomisjoni istung toimus 6. veebruaril 2020. 

Kaasav eelarve 2020

2020. aasta kaasavasse eelarvesse oli võimalik ettepanekuid teha 10. jaanuarist kuni 25. jaanuarini 2020

2020. aasta kaasavasse eelarvesse on kavandatud 50 000 eurot. Mitu ettepanekut 2020. aasta kaasavast eelarvest ellu viiakse, sõltub esitatud ettepanekute maksumusest ning elanike küsitlusel ettepanekutele antud häältest. 

Ettepanek peab sisaldama:
1. esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi, postiaadressi;
2. nimetust (lühike fraas, mis nimetab ettepaneku sisu);
3. idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Põlva valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Põlva valla eelarvest vajalik ja oluline);
4. sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
5. ettepaneku hinnangulist maksumust;
6. muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

Ettepanek tuleb esitada kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 15, 63308 Põlva.

25. jaanuariks esitatud ettepanekuid analüüsib hindamiskomisjon. Ettepanekute analüüsil ja hindamisel lähtutakse ettepaneku teostatavusest, kulutuste põhjendatusest ja eelarve läbipaistvusest, mõjust valla avalikule ruumile ning mõjust kogukonna ühistegevusele.

Kaasavat eelarvet rakendatakse Põlva vallas teist korda.

Lisainfo:
Kaire Kalk
arenduse peaspetsialist
kaire.kalk@polva.ee
tel 799 9344

 

Toimetaja: LIIA SULG