Kompostimisväljakud

23.01.20

Kompostimisväljakud aia- ja haljastusjäätmete kogumiseks

Põlva vallas on kaks kompostimisväljakut, kuhu võib tuua bioloogiliselt lagunevad aia- ja haljastujäätmed nagu näiteks puulehed, niidetud muru, lillevarred, umbrohi jms.

 

Kompostimisväljakute asukohad:

Põlva linna Pärna tn 1a kinnistu (62001:003:0023) surnuaia taga;
Mooste alevik Kompostimisväljaku kinnistu (47301:002:0149).