Mitmeotstarbelise õppehoone rajamine

1.09.22

Meede:  Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes

Taotlusvoor: Kohaliku omavalitsuse üksuste liginullenergiahoonete ehitamine

Projekti number: Projekt nr Kliima.2.01.21-0248 „Mitmeotstarbelise õppehoone rajamine"

Projekti periood: 01.06.2021 - 31.12.2022

Projekti maksumus: 1 308 916,00 eurot, millest toetuse osa on 612 115,40 eurot

Projektiga "Mitmeotstarbelise õppehoone rajamine" rajatakse Lina 21 kinnistule liginullenergiahoone, milles on kaasaegne õpikeskkond nii õpilastele kui ka õpetajatele. Rajatav õppehoone on mitmeotstarbeline, võimaldades õppetööle lisaks ka teenindada samal kinnistul paiknevat spordisaali treeningute, võistluste ja suviste spordilaagrite ajal.

Projektiga lammutatakse amortiseerunud Peri raamatukogu hoone, mille tulemusel väheneb CO2 emissioon.

 

Projekti toetab Eesti riik süsinikdioksiidi (CO2) heitkoguste ühikute enampakkumisel saadavast tulust.

 

Projektijuht: Helen Starodubtseva 

Lisainfo: Merle Sulaoja, tel 5919 7930