12.10.20

Projektid

Projekti nimi Projekti kestus
Energiatõhusa hoolekandeasutuse rajamine Põlva valda dementsetele eakatele 01.08.2019 - 31.07.2022
Maastikupilti kahjustavate ja kasutusest väljalangenud ehitiste lammutamine Põlva linnas 01.05.2019–10.08.2020
Puuetega inimeste kodude kohandamine Põlva vallas II 01.11.2019–31.10.2020
Mammaste Tervisespordikeskuse väljaarendamine Põlvamaal 01.03.2019–01.10.2022
Põlva valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine 01.03.2019–31.07.2021
Puuetega inimeste kodude kohandamine Põlva vallas 01.06.2018–31.08.2019
Kaasav valitsemine ja külavanematel põhineva kogukondliku arengumudeli laiendamine Põlva vallas 01.01.2019–20.01.2020
Elanikkonna terviseteadlikkuse edendamine ja liikumisharrastuste propageerimine 01.09.2018–31.12.2020
Jäätmete taaskasutus läbi kunsti ja käsitöö (WasteArt) 01.08.2018–31.01.2021
Põlva linna ja Peri piirkonna ühendamiseks Rosma-Peri kergliiklustee rajamine 01.06.2018–31.05.2021
Mooste aleviku kaugkütte trasside renoveerimine 14.08.2017–31.12.2019
Tilsi kultuuritare fassaadi remont 01.07.2017–20.01.2020
Multifunktsionaalse spordiväljaku rajamine 01.06.2017–31.08.2018
Põlva Keskraamatukogu ümberehitamine 03.04.2017–31.05.2018
Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Mooste vallas 01.04.2017–30.04.2019
Põlva Kooli Kesk 25 õppehoone ümberehitus 01.01.2017–03.09.2019
Tolerance and solidarity as core values for the future of Europe 2017–2018
Piirkonna toitumisteadlikkuse ja Ahja noorte ettevõtlikkuse ergutamine 01.08.2016–31.08.2018
Põlva linna keskväljaku ja kontaktala arendamine 28.03.2016–31.05.2018

 


 

 

Toimetaja: ANNELY EESMAA