Põlva nutitee

1.11.23

Meede: 4.2 TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade (IKT + tervis + ressursid) arendamiseks

Taotlusvoor: Innovatsiooni edendavate hangete toetamine 2021 (avalikule sektorile)

Projekti number: Projekt nr 2014-2020.4.02.21-0388 „Põlva nutitee"

Projekti periood: 15.06.2021–31.12.2023

Projekti maksumus: 180 000,00 eurot, millest toetuse osa on 90 000,00 eurot

Projektiga "Põlva nutitee" rajatakse Põlva maakonna keskuslinna Põlvasse 2,7- kilomeetrisele teelõigule nutitee. Nutitee lahenduse tuumaks on keskmise kiiruse mõõtesüsteem, mida toetavad kõigi liiklejate liikluskäitumist jälgivad ülekäigurajad ning sõidukijuhtidele liikluskäitumise kohta tagasisidet kuvavad märgid. Nutitee suurendab liiklusohutust läbi sõidukijuhtide liikumisharjumuste kujundamise.

Projekti toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. 

 

Lisainfo: Merle Sulaoja, tel 5919 7930