3.08.23

 

Paberi- ja kartongijäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi. Paber ja kartong on taaskasutatav juhul, kui see kogutakse kokku kuiva ja puhtana. 

Paber ja kartongjäätmete kogumismahuteid tühjendatakse tiheasustusaladel vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. Kinnistul peab olema paberi ja kartongi kogumismahuti, kui kinnistul on vähemalt viis korterit.

Üksikelamu kinnistul ja vähem kui viie korteriga elamumaa sihtotstarbega kinnistul tuleb paberit ja kartongi koguda liigiti ning viia need jäätmejaama, avalikku paberikonteinerisse või anda üle  jäätmekäitlejale. Kinnistul, mis ei ole elamumaa sihtotstarbega, peab olema paberi ja kartongi kogumismahuti, kui jäätmeid tekib nädalas enam kui 50 kg.

Paber- ja kartongijäätmete mahutisse sobivad:
- Ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja reklaammaterjalid;
- Töövihikud, paberist ja kartongist kaustikud, trükiga ja puhas kirja- ning joonistuspaber;
- Ümbrikud, kaanteta raamatud.

NB! Paber- ja kartongijäätmete mahutisse ei tohi panna määrdunud või vettinud paberit ja kartongi, majapidamispaberit, kasutatud pabernõusid, paberist ja kartongist pakendeid, kilet, ​​​​fooliumi- ja kopeerpaberit.

Lisainfo:
Birgit Purga
keskkonnaspetsialist
birgit.purga@polva.ee 

Toimetaja: ALINA PODUŠKINA