Ühinemine 2017

2.04.19

Põlva valla ühinemisläbirääkimised viidi läbi Euroopa Liidu Sotsiaalfondi (ESF) projekti nr EU49802 "Põlva vallaga ühinevate valdadega uue omavalitsusüksuse moodustamine" toetusel. Projekti rahastati Euroopa Liidu Sotsiaalfondist meetme tegevuse "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" raames summas 25 165,86 eurot.

21.12.2016 kinnitasid Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste Vallavolikogud ühinemislepingu ning võtsid vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. 

Vabariigi Valitsus kiitis Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel uue valla moodustamise heaks ning võttis 26.01.2017 vastu määruse nr 21 "Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine".

Ahja valla, Mooste valla, Laheda valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel moodustus 22.10.2017 uus omavalitsusüksus – Põlva vald.

Uus avalik-õiguslik juriidiline isik ehk omavalitsus tekkis Põlva Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval. Valimistulemuste väljakuulutamise päevaks loetakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lõike 3 järgi valimiskomisjoni poolt volikogu liikmete registreerimise otsuse avalikustamisele järgnevat päeva. Otsus avalikustati 21.10.2017 maakonnalehes Koit.

Valla nimeks on Põlva vald ja selle halduskeskus asub Põlva linnas. Uue Põlva valla territooriumi suurus on 705,9 km2, kus elab ligikaudu 14 600 inimest.

Uudised

22.10.2017 22.10.2017 moodustus uus omavalitsusüksus – Põlva vald.

31.07.2017 Maa-ametil valmis halduspiiride kaardirakendus, mille abil saab korraga näha nii hetkel kehtivid kui ka uusi haldusüksuste piire ja nimesid. Kaardirakenduses saab piiride kuvamist ükshaaval sisse ja välja lülitada ning uurida nende kulgemist erinevate aluskaartide taustal. Allikas: www.maaamet.ee

28.07.2017 03.08.2017 toimub ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek. Koosoleku päevakord

26.07.2017 Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste Vallavalitsus kuulutasid välja konkursi ühinemise teel moodustuvale Põlva vallale sümboolika leidmiseks.

03.07.2017 13.07.2017 algusega kell 14.00 toimub ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek. Koosoleku päevakord

15.06.2017 Vabariigi valitsus kiitis heaks KOV-ide ühinemise jätkamise ja haldusreformi erandid

22.05.2017 Põlvamaa rahvaküsitlusel lükati valitsuse Suur-Põlva loomise plaan tagasi. Allikas: lõunaeestlane.ee

10.05.2017 21.–22.05.2017 viiakse läbi rahvaküsitlus elanike arvamuse väljaselgitamiseks Ahja, Laheda, Kanepi, Kõlleste, Mooste, Põlva, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valdade ühendamise kohta

05.03.2017 Juhtkomisjon arutas Vabariigi Valitsuse ettepanekut Põlva valla ja Kanepi valla sundliitmise kohta

26.01.2017 Vabariigi Valitsus kiitis heaks Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel uue valla moodustamise

21.12.2016 Põlvas allkirjastati maakonna suurima omavalitsuse ühinemisleping

06.12.2016 Rahvaküsitluse tulemused näitasid ühinemisele selget poolehoidu

29.11.2016 Juhtkomisjon asub 02.12.2016 arutama ühinemislepingu projekti ja selle lisade kohta esitatud ettepanekuid

29.11.2016 Ühinemislepingu projekti ja selle lisade tutvustamiseks viidi läbi viis rahvakoosolekut. Rahvakoosolekute memoga saab tutvuda siin.

15.11.2016 1.–5. detsembril 2016 viiakse läbi rahvaküsitlus elanike arvamuse väljaselgitamiseks Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla ühinemise kohta.

01.11.2016 Ilmunud on ühinemisteemaline leht.

30.10.2016 Volikogud kiitsid ühinemislepingu projekti koos lisadega heaks ning suunasid avalikule väljapanekule.

21.10.2016 Juhtkomisjon kiitis ühinemislepingu heaks ja saatis menetlemiseks ühinevate omavalitsusüksuste volikogudele.

19.10.2016 20.10.2016 algusega kell 10.00 toimub ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek.

14.10.2016 18.10.2016 algusega kell 8.30 toimub ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek.

10.10.2016 14.10.2016 algusega kell 9.00 toimub ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek.

07.10.2016 11.10.2016 algusega kell 10.00 toimub ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek.

07.10.2016  Põlva vallasekretäri kutsel arutasid ühinevate omavalitsuste vallasekretärid kavandatavaid tegevusi seoses ühinemisega. Koosoleku protokolliga saab tutvuda siin.

04.10.2016  Lõunaeestlane.ee: Põlvamaale jääb alles kolm valdaVideousutlus Kuldar Leisiga

04.10.2016  Põlva maavanem on mures valdade sundliitmise pärast Allikas: www.vorumaateataja.ee

29.09.2016  Tänaseks on selgunud omavalitsused, kes soovivad jätkata Põlva vallaga lühinemisäbirääkimisi

12.08.2016 29.08.2016 algusega kell 11.00 toimub Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses juhtkomisjoni koosolek. Päevakorraga saab tutvuda siin. Koosolekust võtavad osa omavalitsusüksuste ühinemise konsultandid Kersten Kattai ja Georg Sootla.

14.04.2016 Põlva vald on alustanud ühinemisläbirääkimistega

 

Ühinemisläbirääkimiste komisjonid
Juhtkomisjon
Kultuuri-, spordi- ja kolmanda sektori komisjon
Finants- ja majanduskomisjon
Hariduskomisjon
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

Viited
Riigivalitsemise reform
Haldusreformi koduleht
Põlva Maakonna arengukava 2015-2020 (lk 14 Strateegilised eesmärgid tõhusaks halduseks)

Reformi reguleerivad õigusaktid
Haldusreformiseadus
Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus
Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus

Toimetaja: LIIA SULG