Volikogu dokumendid

Vallavolikogu määrused on avaldatud Riigi Teatajas.

Vallavolikogu protokollid ja otsused on saadaval dokumendiregistris.