Volikogu komisjonid

1.04.24

Majanduskomisjon
Komisjoni tegevusvaldkond: rahanduspoliitika, eelarve, varahalduse, ettevõtluse, liikluskorralduse, ühistranspordi, elamu- ja kommunaalmajanduse, jäätmemajanduse, haljastuse, heakorra, teede- ja keskkonnakorralduse, veevarustuse ja kanalisatsiooni jm küsimused.
Leander Konks – esimees
Indrek Käo – aseesimees
Kuldar Leis
Ranet Roositalu
Raul Lusti
Eston Varusk
Mart Lilium

Majanduskomisjoni koosolekute protokollid

Planeeringukomisjon
Komisjoni tegevusvaldkond: valla arengu (sh arengukavade koostamine ja menetlemine), ruumilise planeerimise, maakorralduse, ehitustegevuse, infrastruktuuri, ettevõtluse arendamise, energiasäästu, turismi arendamise jm küsimused.
Koit Jostov – esimees
Tunne Piiper – aseesimees
Georg Pelisaar
Uuno Siitoja
Teele Nigola
Keli Tubin
Roomet Rattus

Planeeringukomisjoni protokollid  


Sotsiaalkomisjon

Komisjoni tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekande ja -teenuste, lastekaitse, tervishoiu jm küsimused.
Anne Nook – esimees
Rein Käsk – aseesimees
Aet Olle
Toomas Nigola
Eve Salundi
Liivi Maran
Tarvo Asur

Sotsiaalkomisjoni koosolekute protokollid

Hariduskomisjon
Komisjoni tegevusvaldkond: hariduse (sh alus- ja huvihariduse), noorsootöö jm küsimused.
Andres Vijar – esimees
Anti Rüütli – aseesimees
Taavi Tobreluts
Liisa Maasik
Karl Tammiste
Katrin Peil
Nele Risttee

Hariduskomisjoni koosolekute protokollid

Kultuurikomisjon
Komisjoni tegevusvaldkond: kultuuri, spordi, valla sümboolika, mälestusmärkide, nimede jm küsimused.
Ülo Needo – esimees
Greg-Mattias Murumets – aseesimees
Nele Risttee
Janika Usin
Kaido Kaha
Andre Laine
Külli Volmer

Kultuurikomisjoni koosolekute protokollid

Kogukonnakomisjon
Komisjoni tegevusvaldkond: arvamuse andmine ja ettepanekute tegemine kogukondi puudutavate avalike teenuste osas, sh osalemine erinevate valla arengukavade koostamisel ning kogukondade majandusliku, kultuurilise ja sotsiaalse arengu edendamise jm küsimused.
Rene Kintsiraud – esimees
Tõnu Lõbu – aseesimees
Aare Veetsmann
Andres Vijar
Aare Lepaste
Toivo Narusbek
Ülle Kangro

Kogukonnakomisjoni koosolekute protokollid


Turvalisuse komisjon
Komisjoni tegevusvaldkond: turvalisusalased küsimused.

Rainer Rahasepp – esimees
Janno Simso – aseesimees
Lennart Liba
Tarmo Kirotar
Toomas Nigola
Gaius Gil
Peeter Tigas

Turvalisuse komisjoni koosolekute protokollid


Revisjonikomisjon
Komisjoni tegevusvaldkond: revisjonikomisjon täidab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 48 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusega revisjonikomisjoni pädevusse antud ülesandeid. Koostab revisjonide korraldamiseks tööplaani ning esitab vallavalitsusele ja vallavolikogule revisjoni kohta akti ja valmistab ette kontrolli tulemuste realiseerimiseks vastava volikogu otsuse eelnõu.
Ahti Bleive – esimees
Ranet Roositalu – aseesimees
Innar Lutsar

Revisjonikomisjoni koosolekute protokollid

Alused: 

Toimetaja: LIIA SULG