Volikogu komisjonid

28.07.20

Arengukomisjon
Komisjoni tegevusvaldkond: valla arengu (sh arengukavade koostamine ja menetlemine), ruumilise planeerimise, maakorralduse, ehitustegevuse, infrastruktuuri, ettevõtluse arendamise, energiasäästu, turismialased jm küsimused.
Andres Vijar – esimees
Koit Jostov – aseesimees
Indrek Käo
Tarmo Kirotar
Rein Kalle
Andres Neeme
Janno Rüütle
Arengukomisjoni koosolekute protokollid

Majanduskomisjon
Komisjoni tegevusvaldkond: rahanduspoliitika, eelarve, varahalduse, ettevõtluse, liikluskorralduse, ühistranspordi, elamu- ja kommunaalmajanduse, jäätmemajanduse, haljastuse, heakorra, teede- ja keskkonnakorralduse, veevarustuse ja kanalisatsiooni jm küsimused.
Leander Konks – esimees
Sirje Tobreluts – aseesimees
Tarvo Asur
Kuldar Leis
Kalju Paalman
Arne Tilk
Rene Kintsiraud
Majanduskomisjoni koosolekute protokollid

Sotsiaalkomisjon
Komisjoni tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekande ja -teenuste, lastekaitse, tervishoiu jm küsimused.
Kairit Numa – esimees
Liivi Maran – aseesimees
Anne Nook
Ants Väärsi
Lennart Liba
Aet Olle
Maarika Morel
Sotsiaalkomisjoni koosolekute protokollid

Hariduskomisjon
Komisjoni tegevusvaldkond: hariduse (sh alus- ja huvihariduse), noorsootöö jm küsimused.
Katrin Peil – esimees
Anti Rüütli – aseesimees
Koit Nook
Nikolai Järveoja
Uuno Siitoja
Janno Simso
Ene Veberson
Hariduskomisjoni koosolekute protokollid

Kultuurikomisjon
Komisjoni tegevusvaldkond: kultuuri, spordi, valla sümboolika, mälestusmärkide, nimede jm küsimused.
Helle Virt-Lenk – esimees
Ülo Needo – aseesimees
Kuldar Leis
Heimar Lenk
Romet Oone
Igor Taro
Sirje Vill
Kultuurikomisjoni koosolekute protokollid

Kogukonna- ja külaelukomisjon
Komisjoni tegevusvaldkond: arvamuse andmine ja ettepanekute tegemine kogukondade ja külaelu puudutavate avalike teenuste osas, osalemine valla arengukava koostamisel külade majandusliku, kultuurilise ja sotsiaalse arengu edendamiseks jm küsimused.
Toivo Narusbek – esimees
Indrek Käo – aseesimees
Andres Vijar
Ülo Needo
Andu Hanson
Aare Veetsmann
Katrin Jõgeva
Kogukonna- ja külaelukomisjoni koosolekute protokollid

Revisjonikomisjon
Komisjoni tegevusvaldkond: vallavalitsuse kontrollimine ja hindamine, valla ametiasutuste ja vallavalitsuse hallatavate asutuste ning valla valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse kontrollimine ja hindamine, valla vara kasutamise sihipärasuse hindamine ja kontrollimine ning valla eelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.
Ahti Bleive – esimees
Rein Käsk – aseesimees
Aare Veetsmann
Revisjonikomisjoni koosolekute protokollid

Alused: 

Toimetaja: LIIA SULG