Volikogu komisjonid

7.12.17

Arengukomisjon  

Komisjoni tegevusvaldkond: valla arengu (sh arengukavade koostamine ja menetlemine), ruumilise planeerimise, maakorralduse, ehitustegevuse, infrastruktuuri, ettevõtluse arendamise, energiasäästu, turismialased jm küsimused.

Ahti Bleive - esimees

Uuno Siitoja - aseesimees

Andres Vijar

Indrek Käo

Rein Kalle

Tarmo Kirotar

Igor Taro

 

Majanduskomisjon

Komisjoni tegevusvaldkond: rahanduspoliitika, eelarve, varahalduse, ettevõtluse, liikluskorralduse, ühistranspordi, elamu- ja kommunaalmajanduse, jäätmemajanduse, haljastuse, heakorra, teede- ja keskkonnakorralduse, veevarustuse ja kanalisatsiooni jm küsimused.

Koit Jostov - esimees

Leander Konks - aseesimees

Tarvo Asur

Kalju Paalman

Lennart Liba

Tarmo Tamm

Ahti Hütt

 

Sotsiaalkomisjon

Komisjoni tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekande ja -teenuste, lastekaitse, tervishoiu jm küsimused.

Kairit Numa - esimees

Liivi Maran - aseesimees

Anne Nook

Ants Väärsi

Rainer Rahasepp

Aet Olle

Marju Marga

 

Hariduskomisjon

Komisjoni tegevusvaldkond: hariduse (sh alus- ja huvihariduse), noorsootöö jm küsimused.

Anti Rüütli - esimees

Lennart Liba - aseesimees

Janno Simso

Koit Nook

Ene Veberson

Rasmus Kork

Katrin Ohakas

 

Kultuurikomisjon

Komisjoni tegevusvaldkond: kultuuri, spordi, valla sümboolika, mälestusmärkide, nimede jm küsimused;

Helle Virt-Lenk - esimees

Ülo Needo - aseesimees

Indrek Käo

Heimar Lenk

Kuldar Leis

Külli Vardja

Maik-Karl Pehk

 

Kogukonna- ja külaelukomisjon

Komisjoni tegevusvaldkond: arvamuse andmine ja ettepanekute tegemine kogukondade ja külaelu puudutavate avalike teenuste osas, osalemine valla arengukava koostamisel külade majandusliku, kultuurilise ja sotsiaalse arengu edendamiseks jm küsimused. 

Toivo Narusbek - esimees

Andres Vijar - aseesimees

Tarvo Asur

Aare Veetsmann

Andu Hanson

Ülo Needo

Krista Sildoja

 

Revisjonikomisjon

Komisjoni tegevusvaldkond: vallavalitsuse kontrollimine ja hindamine, valla ametiasutuste ja vallavalitsuse hallatavate asutuste ning valla valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse kontrollimine ja hindamine, valla vara kasutamise sihipärasuse hindamine ja kontrollimine ning valla eelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.

Martti Rõigas - esimees

Rein Käsk - aseesimees

Uuno Siitoja