Geoloogilise uuringu load

8.02.22

Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade - Marina Minerals OÜ

08.02.2022
Põlva Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Marina Minerals OÜ (registrikood: 11349875) (aadress Tartu mnt 83-806, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) 02.02.2022 esitatud Marimäe uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Põlva maakonnas Põlva vallas Joosu külas riigile kuuluval Ilumetsa metskond 219 kinnistul (katastritunnus 38501:001:0063). Taotletava uuringuruumi teenindusala kogupindala on 10,11 ha. Uuringu eesmärk on tarbevaru tasemel välja selgitada uuringuruumis levivate setete (liiv ja/või kruus) maht, kvaliteet ning kasutamise võimalused. Uuringute käigus planeeritakse rajada kuni 25 uuringukaeveõõnt ja kuni 25 puurauku sügavusega kuni 22 m; muud kavandatavad sihtotstarbelised tööd: veetasemete mõõtmine, topogeodeetiline mõõdistamine, proovide võtmine granulomeetrilise koostise määramiseks ning füüsikalis-mehaanilisteks katseteks. Uuringu teostaja on J. Viru Markšeideribüroo OÜ (registrikood 14346587, aadress Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Liiva tn 41, 50303). Loa taotletav kehtivusaeg on 3 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel +372 5698 0504, e-mail info@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.

Kõnesolev teade on leitav väljaandes Ametlikud Teadaanded. Geoloogilise uuringu eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (www.ametlikudteadaanded.ee).

Logina uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus - Mäebüroo Nord OÜ

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Logina uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse.

Logina uuringuruumi geoloogilise uuringu luba taotletakse Põlva maakonnas Põlva vallas Logina külas Liiva-Logina kinnistul (katastritunnus: 62201:001:0301), Püha–Logina (katastritunnus: 62201:001:0302) ja Kaevanduse (katastritunnus: 62201:001:0303). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 13,63 ha. Tegemist on liiva tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 32 puurauku ja kuni 32 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 15 m. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on Mäebüroo Nord OÜ.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel +372 680 7914, e mail info@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav http://dhs-adr-kea.envir.ee

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Karja 17a, 65608 Võru.

Kõnesolev teade on leitav väljaandes Ametlikud Teadaanded. Geoloogilise uuringu eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (www.ametlikudteadaanded.ee).