Hajaasustuse programm

30.07.20

Hajaasustuse programmi 2020. a taotlusvoor avatakse 17. veebruaril 2020 ning taotluste esitamise tähtpäev on 17. aprill 2020.

Rahandusministeeriumi Regionaalarengu toetuseks logoProgramm on suunatud kõigi Eesti maakondade hajaasustusega piirkondadele. Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veevarustussüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi juhul, kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud.

Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Programmi raames saab toetuse taotlejaks olla füüsiline isik, kelle alaline ja rahvastikuregistri andmete kohane elukoht on käesoleva aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni hajaasustuse piirkonnas asuv majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse. Taotlejal ei tohi olla kohalike ja riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Programmdokument, taotlus- ning aruandevormid on kättesaadavad Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt toetuste rubriigist.

Taotleja peab taotluse esitamisel arvesse võtma ka ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid projekteerimisele ja ehitamisele. Et täpsustada konkreetse projektiga seotud nüansse, soovitame kokku leppida aja konsultatsiooniks. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusele e-posti aadressile info@polva.ee.

Taotlemiseks vajalikud vormid ja dokumendid:

Lisainfo ja konsultatsioon:

Imre Maidla
Põlva Vallavalitsus
taristuspetsialist
+372 799 9478
+372 5305 0775
imre.maidla@polva.ee
Vastuvõtuaeg: T 13–16 (Võru 1, Põlva)

 

Hindamiskomisjon

Põlva Vallavalitsuse hajaasustusprogrammi taotluste hindamiskomisjoni kuuluvad komisjoni esimees Imre Maidla, Reelika Raig, Kaia Sillaste, Uno Kangro, Kaire Kalk.

 

Programmi taotlusvoorude tulemused

Põlva vald:

2020. aasta taotlusvooru tulemused 
2019. aasta taotlusvooru tulemused
2018. aasta taotlusvooru tulemused

2017. aasta taotlusvooru tulemused
2016. aasta taotlusvooru tulemused

Ahja vald:
2017. aasta taotlusvooru tulemused
2016. aasta taotlusvooru tulemused

Mooste vald:
2017. aasta taotlusvooru tulemused
2016. aasta taotlusvooru tulemused

Laheda vald:
2017. aasta taotlusvooru tulemused
2016. aasta taotlusvooru tulemused

Vastse-Kuuste vald:
2017. aasta taotlusvooru tulemused
2016. aasta taotlusvooru tulemused