Kaasav eelarve 2020

13.01.20

10. jaanuarist kuni 25. jaanuarini ootab Põlva vald ettepanekuid 2020. aasta kaasavasse eelarvesse.

Kaasavasse eelarvesse oodatakse ettepanekuid avalikult kasutatava objekti rajamiseks või parendamiseks hinnangulise maksumusega 5000 – 50 000 eurot.  Elluviidav idee ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid omavalitsuse järgnevate aastate eelarvetele. Kaasava eelarve objektiks ei ole Põlva valla hallatavate asutuste, valla enamusosalusega äriühingute ja valla poolt asutatud sihtasutustega seotud investeerimisettepanekud. 

2020. aasta kaasavasse eelarvesse on kavandatud 50 000 eurot. Mitu ettepanekut 2020. aasta kaasavast eelarvest ellu viiakse, sõltub esitatud ettepanekute maksumusest ning elanike küsitlusel ettepanekutele antud häältest. 

Ettepanek peab sisaldama:
1. esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi, postiaadressi;
2. nimetust (lühike fraas, mis nimetab ettepaneku sisu);
3. idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Põlva valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Põlva valla eelarvest vajalik ja oluline);
4. sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
5. ettepaneku hinnangulist maksumust;
6. muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

Ettepanek tuleb esitada kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 15, 63308 Põlva.

25. jaanuariks esitatud ettepanekuid analüüsib hindamiskomisjon. Ettepanekute analüüsil ja hindamisel lähtutakse ettepaneku teostatavusest, kulutuste põhjendatusest ja eelarve läbipaistvusest, mõjust valla avalikule ruumile ning mõjust kogukonna ühistegevusele.

Kaasavat eelarvet rakendatakse Põlva vallas teist korda.

Lisainfo:
Kaire Kalk
arenduse peaspetsialist
kaire.kalk@polva.ee
tel 799 9344

 

Toimetaja: ANNELY EESMAA