Kaasav eelarve 2021

5.04.21

5. Kaasava eelarve rahvahääletuse tulemused selgunud

21.03.2021

Põlva valla 2021. aasta kaasava eelarve ettepanekute hääletuse tulemused:
 
Peri küla mänguväljak, ettepaneku maksumus 49 957 eurot, 268 häält,
Himmaste raudtee ülekäigukoht, 30 000 eurot - 201 häält,
Sõpruse palliväljak, 42 274 eurot, 194 häält,
Avalik mänguväljak Tännassilma külaplatsile, 40 092 eurot, 181 häält,
Helitõkkeseinaga ilmastikukindel esinemislava, 22 314 eurot, 169 häält
Lootospark staadioni valgustuse renoveerimine, 37 758 eurot, 156 häält
Kaasaegsed ja turvalised rattaparklad Põlva valda, 15 000 eurot, 107 häält
 
Sellel aastal viiakse kaasava eelarve mahus ellu üks ettepanek – Peri küla mänguväljak, mille eeldatav maksumus 49 957 eurot.
 
Kaasava eelarve ettepanekutele anti kokku 1276 häält. Eelmisel aastal anti ettepanekutele kokku 641 häält.
  

4. Rahvahääletusele minevad ettepanekud:

28.02.2021
Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt ajavahemikul 15.–21. märts 2021 veebikeskkonnas volis.ee. Küsitlus algab 15. märtsil kell 8.00 ja lõpeb 21. märtsil kell 22.00.

Küsitluses osalemiseks on vajalik end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluses osalemise päeval vähemalt 16-aastasel elanikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Põlva vald. Hääle saab anda kuni kahe ettepaneku poolt. Hääletada saab kodus, raamatukogude avalikes internetipunktides ja vallavalitsuses teabespetsialisti juures Keldrikaela tee 2 (etteregistreerimisel).

Elanike hääletusel on ettepanekud:

- Himmaste raudteeülekäigukoht;

- Lootospark staadioni valgustuse renoveerimine;

- Sõpruse palliväljak;

- avalik mänguväljak Tännassilma külaplatsile;

- helitõkkeseinaga ilmastikukindel esinemislava;

- kaasaegsed ja turvalised rattaparklad Põlva valda;

- Peri küla mänguväljak.

 

4. Hindamiskomisjoni koosolek 22.02.2021

protokoll

 

3. Hindamiskomisjoni koosolek 08.02.2021

protokoll

 

2. Põlva valla kaasavasse eelarvesse esitati tähtaegselt  13 ideed 13 erinevalt isikult ja/või organisatsioonilt

Tähtajaks esitati järgnevad ettepanekud:

Himmaste raudteeülekäigukoht
Mooste järve ümbruse korrastamine
Lootospark staadioni valgustuse renoveerimine
Sõpruse palliväljak
Avalik mänguväljak Tännassilma külaplatsile
Uisuväljaku rajamine Moostesse
Helitõkkeseinaga ilmastikukindel esinemislava
Uisuta ka suvel!
Vastse-Kuuste aleviku pargiala korrastamine
Korrastada ajalooline Põlva jaamahoone
Kaasaegsed ja turvalised rattaparklad Põlva valda
Peri küla mänguväljak
Põlva valla bussipeatusi hakkab valgustama päike!

Kaasava eelarve protsess jätkub hindamiskomisjonis, kus hinnatakse ettepanekute teostatavust, kulutuste põhjendatust ja eelarve läbipaistvust, mõju valla avalikule ruumile ning mõju kogukonna ühistegevusele.

 

1. 2021. aasta kaasava eelarve ettepanekuid saab esitada 10. jaanuarist kuni 25. jaanuarini

Kaasavasse eelarvesse oodatakse ettepanekuid avalikult kasutatava objekti rajamiseks või parendamiseks hinnangulise maksumusega 5000 – 50 000 eurot.  Elluviidav idee ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid omavalitsuse järgnevate aastate eelarvetele. Kaasava eelarve objektiks ei ole Põlva valla hallatavate asutuste, valla enamusosalusega äriühingute ja valla poolt asutatud sihtasutustega seotud investeerimisettepanekud. 2021. aasta kaasavasse eelarvesse on kavandatud 50 000 eurot. Mitu ettepanekut 2021. aasta kaasavast eelarvest ellu viiakse, sõltub esitatud ettepanekute maksumusest ning elanike küsitlusel ettepanekutele antud häältest. 
 

Lisainfo:
Kaire Kalk
Arenduse peaspetsialist
Kaire.kalk@polva.ee
799 9344