KATT 2019

11.03.21

2019. aasta toetused

Põlva Vallavalitsuse 11.12.2019 korraldus nr 2-3/614 "Põlva valla 2019. aasta eelarvest kogukondliku arendustegevuse toetuse andmine"
Põlva Vallavalitsuse 19.06.2019 korraldus nr 2-3/323 "Põlva valla 2019. aasta eelarvest kogukondliku arendustegevuse toetuse andmine ja andmata jätmine"