5.03.19
 Kogukondliku arendustegevuse 2019. aasta I taotlusvoor.
       Taotluste esitamise tähtaeg on 15. aprill 2019.

 

Toimetaja: LIIA SULG

Kogukondliku arendustegevuse toetus

24.01.19

Põlva valla kogukondliku arendustegevuse toetuse eesmärk on elu- ja looduskeskkonna parendamine, kogukonna aktiivsuse toetamine ja avalikkusele suunatud objektide arendamine Põlva vallas.

Kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse andmise kord

Kogukondliku arendustegevuse toetuse taotlus RTF (386 kB) / PDF (560 kB)
Kogukondliku arendustegevuse toetuse kasutamise aruanne RTF (184 kB) / PDF (393 kB)

 

2018. aastal antud toetused
Jrk nr Toetuse saaja, registrikood Projektinimi Projekti läbiviimise aeg Toetuse suurus eurodes
1 Mittetulundusühing Taevaskoja
(registrikood 80186349)
Viidad, keskkonnateadlikkus
ja koolitus Taevaskojas
15.05.2018 – 15.10.2018 350
2 Mittetulundusühing Mammaste
(registrikood 80303692)
Raideri soetamine 15.04.2018 –
31.12.2018
600
3 Mittetulundusühing Orajõe Selts (registrikood 80200173) Orajõe küla talgud 2018 01.05.2018 –
31.05.2018
400
4 Mittetulundusühing Himmaste
(registrikood 80312469)
Himmaste külas toimuvate ürituste läbiviimiseks inventari soetamine 01.05.2018 –
31.10.2018
400
5 Mittetulundusühing Adiste
(registrikood 80317981)
Adiste külaplatsi hooldamiseks ja kasutamiseks väikevahendite soetamine 07.05.2018 –
30.06.2018
400
6 MTÜ Eoste-Valgesoo
(registrikood 80333282)
Eoste külaplatsi parendustööd 15.05.2018 –
30.06.2018
400
7

Mittetulundusühing Kodukant Lootvina (registrikood 80280025)

Lootvina Naise käsitöökambri loomine 01.12.2017 – 01.08.2018 242
8 Mittetulundusühing Kodukant Lootvina (registrikood 80280025) Lootvina külakeskuse sauna Päästeameti seatud nõetele vastavusele viimine 16.08.2018 – 31.10.2018 630
9 MTÜ Vastse-Kuuste naisteklubi "Kolmapäev" (registrikood 80084815) Soojus Vastse-Kuuste kogemusõppe ja koolitustuppa 01.06.2018 – 31.12.2018 230
10 MTÜ Vastse-Kuuste naisteklubi "Kolmapäev" (registrikood 80084815) Vastse-Kuuste kogemusõppe ja koolitustoa väljaehitamine 2. etapp 02.01.2018 – 31.12.2019 3000
11 Mittetulundusühing Taevaskoja (registrikood 80186349) Taevaskoja külakeskusele nõudepesumasina ja pika redeli soetamine 20.10.2018 – 31.12.2018 400
12 Mittetulundusühing Mammaste (registrikood 80303692) Mammaste külaplatsi valgustus 20.12.2018 – 01.08.2019 379
13 Mittetulundusühing Mammaste (registrikood 80303692) Helitehnika soetamine 20.12.2018 – 02.03.2019 378
14 Mittetulundusühing Taevaskoja (registrikood 80186349) Discgolfi rada ja bussijaam 01.11.2018 – 01.07.2019 398
15 Mittetulundusühing Kähri Seltsimaja (registrikood 80306322) Külaplatsi arendamine 01.12.2018 – 01.06.2019 400

Alus:

 

Täpsem info:
Kaire Kalk
arenduse peaspetsialist
+372 799 9371
+372 5301 4448
kaire.kalk@polva.ee

 

Toimetaja: LIIA SULG