Kogukondliku arendustegevuse toetus

13.05.24
 Põlva valla kogukondliku arendustegevuse toetuse esimene taotlusvoor avanes 15. märtsil ja taotluste esitamise tähtajaks oli 15. aprill 2024. Taotlused esitatakse taotluste  haldussüsteemi SPOKU kaudu.

Põlva valla kogukondliku arendustegevuse toetuse eesmärk on elu- ja looduskeskkonna parendamine, kogukonna aktiivsuse toetamine ja avalikkusele suunatud objektide arendamine Põlva vallas.

Kes saavad toetust taotleda?
Toetust saavad taotleda asustusüksuse (küla, alevi) vanem ja mittetulundusühing.

Milleks toetust antakse?
Toetust antakse Põlva vallas asuva avalikkusele suunatud hoone või rajatise projekteerimiseks, ehitamiseks, laiendamiseks, ümberehitamiseks, parendustöödeks või avalikkusele suunatud hoones või rajatises kasutatava inventari soetamiseks.
Toetuse saamiseks peab toetuse objekt olema munitsipaalomandis ja antud toetuse taotlejale avalikku kasutusse või olema toetuse taotleja omandis või kasutuses.
Toetuse andmisel eelistatakse objekte, mis on kajastatud asustusüksuse arengukavas ning toetuse objekti rajamise või selle olemasolu vastu on põhjendatud avalik huvi, võimalikult suur kasusaajate hulk ning sarnaste objektide puudumine piirkonnas.

Millal ja kuhu taotlus esitada?

2023. aasta III taotlusvooru saab taotlusi esitada kuni 30. novembrini taotluste  haldussüsteemi SPOKU kaudu.

Kellelt saab lisainformatsiooni?
projektispetsialist Tiiu Marran, telefon 515 5919, tiiu.marran@polva.ee

Õigusaktid
Kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse andmise kord

 

2024. aasta I taotlusvoorus rahastatavad kogukonna arendustegevuse toetuse taotlused

Lutsu Teatri Selts, projekt "Parem helikvaliteet", projekti läbiviimise aeg 01.10.2023–30.06.2024, toetuse suurus 2912,33 eurot
MTÜ Kauksi Küla Arendusselts, projekt "Kauksi käsitööring", projekti läbiviimise aeg 02.04.2024–01.04.2025, toetuse suurus 209,90 eurot

Alus: Põlva Vallavalitsuse 07.05.2024 korraldus nr 2-3/135 "Põlva valla 2024. aasta eelarvest kogukondliku arendustegevuse toetuse andmine"

 

2023. aasta III taotlusvoorus rahastatavad kogukonna arendustegevuse toetuse taotlused

MTÜ Tännassilma Kähri Puskaru, projekt "Tännassilma, Kähri, Puskaru külade II samm kriisivõimekuse tõstmisel", projekti läbiviimise aeg 01.06.2023–31.10.2023, toetuse suurus 160 eurot
Mittetulundusühing Taevaskoja, projekt "Bussijaam on küla visiitkaart", projekti läbiviimise aeg 01.11.2024–01.11.2024, toetuse suurus 210 eurot

Alus: Põlva Vallavalitsuse 12.12.2023 korraldus nr 2-3/523 "Põlva valla 2023. aasta eelarvest kogukondliku arendustegevuse toetuse andmine ja andmata jätmine"

 

2023. aasta II taotlusvoorus rahastatavad kogukonna arendustegevuse toetuse taotlused

MTÜ Taevaskoja, projekt "Terveks ja tugevaks ", projekti läbiviimise aeg 15.07.2023–31.12.2023, toetuse suurus 214 eurot
Peri Külaselts, projekt "Peri küla, ole valmis!", projekti läbiviimise aeg 01.06.2023–31.10.2023, toetuse suurus 436 eurot
Rosma Küla Selts, projekt "Rosma paisu tammi müüritiste remont", projekti läbiviimise aeg 12.06.2023–24.07.2023, toetuse summa 1940 eurot
Mooste Mõisa Arendusselts, projekt "Mooste mõisa tööriista kuuri ja kivimüüri ümbruse haljastamine", tööde läbiviimise aeg 12.06.2023–24.07.2023, toetuse suurus 3236.56 eurot

Alus: Põlva Vallavalitsuse 01.08.2023 korraldus nr 2-3/343 "Põlva valla 2023. aasta eelarvest kogukondliku arendustegevuse toetuse andmine ja andmata jätmine"

 

2023. aasta I taotlusvoorus rahastatavad kogukonna arendustegevuse toetuse taotlused

MTÜ Eoste-Valgesoo, projekt "Eoste külaseltsi heakord", projekti läbiviimise aeg 02.05.2023–01.09.2023, toetuse suurus 11520 eurot
Mittetulundusühing Valgemetsa, projekt "Valgemetsa külaplatsi rajamine", projekti läbiviimise aeg 02.02.2022–31.12.2023, toetuse suurus 3276 eurot
Peri Külaselts, projekt "Peri mänguväljaku arendamine", projekti läbiviimise aeg 05.10.2022–31.12.2024, toetuse suurus 4924,80 eurot
Ahja Kultuuriselts Aya Häärber, projekt "Madalseiklusrada Ahja mõisaparki", projekti läbiviimise aeg 01.05.2023–31.12.2023, toetuse suurus 2601 eurot
Karilatsi Küla Selts, projekt "Külakiik", projekti läbiviimise aeg 03.04.2023–03.04.2024, toetuse suurus 240 eurot
Rosma Küla Selts, projekt "Inventari soetamine Rosma Veskisse külapäeva jm ürituste läbiviimiseks", projekti läbiviimise aeg 11.04.2023–31.08.2023, toetuse suurus 262 eurot
Mittetulundusühing Mammaste, projekt "Lõkkealuse ja kaanega grilli soetamine Mammaste külakogukonna üritustele", projekti läbiviimise aeg 16.04.2023–01.10.2023, toetuse suurus 308 eurot

Alus: Põlva Vallavalitsuse 10.05.2023 korraldus nr 2-3/207 "Põlva valla 2023. aasta eelarvest kogukondliku arendustegevuse toetuse andmine ja andmata jätmine"

 

2022. aasta toetused

2021. aasta toetused

• 2020. aasta toetused

• 2019. aasta toetused

• 2018. aasta toetused

 

Toimetaja: LIIA SULG