Kogukondliku arendustegevuse toetus

29.04.21

Põlva valla kogukondliku arendustegevuse toetuse eesmärk on elu- ja looduskeskkonna parendamine, kogukonna aktiivsuse toetamine ja avalikkusele suunatud objektide arendamine Põlva vallas.

Kes saavad toetust taotleda?
Toetust saavad taotleda asustusüksuse (küla, alevi) vanem ja mittetulundusühing.

Milleks toetust antakse?
Toetust antakse Põlva vallas asuva avalikkusele suunatud hoone või rajatise projekteerimiseks, ehitamiseks, laiendamiseks, ümberehitamiseks, parendustöödeks või avalikkusele suunatud hoones või rajatises kasutatava inventari soetamiseks.
Toetuse saamiseks peab toetuse objekt olema munitsipaalomandis ja antud toetuse taotlejale avalikku kasutusse või olema toetuse taotleja omandis või kasutuses.
Toetuse andmisel eelistatakse objekte, mis on kajastatud asustusüksuse arengukavas ning toetuse objekti rajamise või selle olemasolu vastu on põhjendatud avalik huvi, võimalikult suur kasusaajate hulk ning sarnaste objektide puudumine piirkonnas.

Millal ja kuhu taotlus esitada?
Taotlus tuleb esitada Põlva Vallavalitsusele taotluste haldussüsteemi SPOKU kaudu hiljemalt 15. aprilliks.
Ka toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada SPOKU kaudu.

Kellelt saab lisainformatsiooni?
Arenduse peaspetsialist Kaire Kalk, tel 799 9344 või 5301 4448, kaire.kalk@polva.ee

Õigusaktid
Kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse andmise kord

 

2021. aasta I taotlusvoorus rahastatavad kogukonna arendustegevuse toetuse taotlused

Mittetulundusühing Taevaskoja jahimeeste selts, projekt "Jahiulukite käitlemiskoht", projekti läbiviimise aeg 01.01.2021–30.09.2021, toetuse suurus 4001 eurot

MTÜ Orajõe Selts, projekt "Orajõe külaplatsi valgustus", projekti läbiviimise aeg 01.09.2019–31.12.2022, toetuse suurus 533 eurot

Mittetulundusühing Taevaskoja, projekt "Taevaskoja külakeskuse käsitöötoa ja kööginurga renoveerimine ja sisustamine, II etapp", projekti läbiviimise aeg 02.02.2021–31.05.2021, toetuse suurus 1300 eurot

Mittetulundusühing Eoste-Valgesoo, projekt "Eoste külaplatsi mänguväljak", projekti läbiviimise aeg 15.04.2021–30.06.2021, toetuse suurus 7093 eurot

Alus: Põlva Vallavalitsuse 28.04.2021 korraldus nr 2-3/197 "Põlva valla 2021. aasta eelarvest kogukondliku arendustegevuse toetuse andmine ja andmata jätmine"

 

2020. aasta I taotlusvoorus rahastatavad kogukonna arendustegevuse toetuse taotlused

Karilatsi Küla Selts, projekt "Vesi – elujõu allikas", projekti läbiviimise aeg  01.04.2020–01.04.2021, toetuse suurus 85 eurot

MTÜ Orajõe Selts, projekt "Orajõe külaplatsi valgustus", projekti läbiviimise aeg 01.09.2020–31.12.2021, toetuse suurus 3001 eurot

Peri Külaselts, projekt "Peri külakeskuse käsitöötoa sisustamine", projekti läbiviimise aeg 01.04.2020–31.12.2020, toetuse suurus 370 eurot

MTÜ Kodukant Lootvina, projekt "Lootvina kogukonnaköök I ja II", projekti läbiviimise aeg 01.04.2020–01.04.2021, toetuse suurus 710 eurot

Alus: Põlva Vallavalitsuse 01.07.2020 korraldus nr 2-3/358 "Põlva valla 2020. aasta eelarvest kogukondliku arendustegevuse toetuse andmine ja andmata jätmine"

 

2020. aasta II taotlusvoorus rahastatavad kogukonna arendustegevuse toetuse taotlused

Taevaskoja Jahimeeste Selts, projekt "Taevaskoja Jahimeeste Seltsi MTÜ jahimaja", projekti läbiviimise aeg 01.09.2020–31.05.2021, toetuse suurus 9225 eurot

Rehealune Selts, projekt "Säkna külaplatsile välilava soetamine", projekti läbiviimise aeg 01.03.2020 –31.12.2020, toetuse suurus 1980 eurot

Alus: Põlva Vallavalitsuse 07.10.2020 korraldus nr 2-3/509 "Põlva valla 2020. aasta eelarvest kogukondliku arendustegevuse toetuse andmine"

• 2019. aasta toetused

• 2018. aasta toetused

 

Toimetaja: LIIA SULG