Põlva Keskraamatukogu ümberehitamine

Projekti number: EU51253
Projekti periood:  03.04.2017–31.05.2018
Projekti maksumus:  300 901,20 eurot
Projekti toetus:  80 000 eurot


Projekti eesmärgiks on parandada maakonna keskuses Põlva linnas tegutseva Põlva Keskraamatukogu teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti läbi hoone soojapidavuse tõstmise, tagades hoones nõuetele vastava kliima töötajatele ja lugejatele, aga ka teavikute ja kogude säilitamiseks. Soojustatud hoone tagab teenuse kvaliteedi ja ka säästlikuma haldamise. Põlva Keskraamatukogu teenindab Põlva maakonna kõikide valdade raamatukogusid ja Põlva valla lugejaid. Põlva Keskraamatukogu on Põlva maakonna rahvaraamatukogude kompetentsi-, komplekteerimis- ja koduloolise teabe keskus.  

Rakendusüksus: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Projekti kaasrahastatakse Regionaalsete investeeringutoetuste programmist

Lisainfo: 
Kaire Kalk
Arenduse peaspetsialist
Põlva Vallavalitsus
tel 5301 4448
kaire.kalk@polva.ee