Kodus hääletamine

12.10.21

Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus. Kodus hääletamise taotluse saab esitada juhul, kui valija asub oma elukohajärgse valimisringkonna territooriumil.

 Kodus hääletamine toimub ainult reedel, 15. oktoobril, laupäeval, 16. oktoobril ja valimispäeval 17. oktoobril.

Kodus hääletamise taotluse saab esitada kirjalikult (sh e-kirjaga) ja telefoni teel. Kodus hääletamise taotlust saab esitada reedel (15. oktoobril) ja laupäeval (16. oktoobril) kella 12.00-20.00 ning valimispäeval (17.oktoobril) kella 09.00-14.00.

Jaoskondade esimehed ja telefoninumbrid:

Valimisjaoskond nr 1 (Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus); Kairit Kährik, 5430 1260

Valimisjaoskond nr 2 (Ahja Kultuurimaja); Ülle Saar, 5430 1261

Valimisjaoskond nr 3 (Laheda teenuskeskus); Anneli Masen, 5430 1262

Valimisjaoskond nr 4 (Mooste Kultuurimaja); Jaanus Härmask, 5430 1263

Valimisjaoskond nr 5 (Vastse-Kuuste Kultuurimaja); Liia Sulg, 5430 1264

 • Kodus hääletamisel arvestada, et valimisjaoskonna liikmed ei sisene üldjuhul taotleja eluruumidesse, vaid valijale väljastatakse sedel ja ümbrik pärast isiku tuvastamist ja hääletamisõiguse kontrollimist välitingimustes.
 • Hääletamissedel tuleb suletud ümbrikus lasta valimiskasti. 

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:

 1. Valija nime;
 2. Valija isikukoodi;
 3. Valija aadressi;
 4. Valija sidevahendi numbrit;
 5. Kodus hääletamise põhjust.

Põhjendatud taotluse aluseks tuleb lugeda näiteks:

 1. Terviseseisundit;
 2. Kõrget iga;
 3. Raskeid teeolusid;
 4. Transpordivõimaluste puudumist;
 5. Muid põhjuseid, mis takistavad valijat kodust lahkumast.

Kodus hääletamist korraldama määratud jaoskonnakomisjonil on õigus otsustada, kas taotlus on põhjendatud või mitte. Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus on põhjendamata, siis teavitab ta taotluse esitajat sellest ise telefoni teel või kirjalikult aadressile info@polva.ee.