Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021. aastal.

Esmaspäevast laupäevani, 11.–16. oktoobril saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
Valimispäeval, 17. oktoobril saab hääletada ainult pabersedeliga.

Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.

Esmaspäevast kuni neljapäevani saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12-20 ning pühapäeval kell 9-14

Valijate elektrooniline nimekiri
Kohalikel valimistel saab valija nüüdsest oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.
Hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast valija hääleõigust. Hääletamissedeli saamisel annab valija allkirja allkirjalehele.

Valimiste teabeleht
Valijatele enam valijakaarte ei saadeta. Selle asemel saadab siseministeerium igale aadressile, kus elab kasvõi üks hääleõiguslik inimene, hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Valimiste teabeleht on informatiivne ja sellel on kirjas üldine info valimisõigusest ja hääletamisvõimalustest vallas või linnas. Kes on teinud riigiportaalis Eesti.ee vastava märke, saavad selle info e-kirjaga.

Hääletamisõigus
Hääletada saab vähemalt 16-aastane Eesti või Euroopa Liidu kodanik, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud. Lisaks neile saavad kohalikel valimistel hääletada Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud ja Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.

Lisainfo valimised.ee