KOV volikogu valimised 2021

15.10.21

 

Hääletussedelite ülelugemine Põlva valla valimiskomisjoni poolt toimub esmaspäeval, 18.10.2021 kella 10.00 -12.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis (Kesk 15, II korrus).

 

NB! Kodus hääletamine

Valimisjaoskonnad Põlva vallas

  1. Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub 11.–17. oktoobrini 2021 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses (Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond). Valimisjaoskond nr 1 korraldab väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist, vajadusel ka hääletamist asukohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses. Valimisjaoskonna esimees on Kairit Kährik, 5430 1260.
  2. Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub 15.–17. oktoobrini 2021 Ahja Kultuurimajas (Illimari tn 6, Ahja alevik, Põlva vald, Põlva maakond). Valimisjaoskonna esimees on Ülle Saar, 5430 1261.
  3. Valimisjaoskond nr 3 hääletamisruum asub 15.–17. oktoobrini 2021 Põlva Vallavalitsuse Laheda teenuskeskuses (Külakeskuse, Tilsi küla, Põlva vald, Põlva maakond). Valimisjaoskonna esimees Anneli Masen, 5430 1262.
  4. Valimisjaoskonna nr 4 hääletamisruum asub 15.–17. oktoobrini 2021 Mooste Kultuurimajas (Lasteaia tee 3, Mooste alevik, Põlva vald, Põlva maakond). Valimisjaoskonna esimees Jaanus Härmask, 5430 1263.
  5. Valimisjaoskonna nr 5 hääletamisruum asub 15.–17. oktoobrini 2021 Vastse-Kuuste Kultuurimajas (Pargi tn 4, Vastse-Kuuste alevik, Põlva vald, Põlva maakond). Valimisjaoskonna esimees Liia Sulg, 5430 1264.

Kodus hääletamist korraldavad kõik valimisjaoskonnad.

Jaoskonnad on eelhääletamise ajal, 11.–16. oktoobril avatud kell 12.00–20.00. Valimispäeval, 17. oktoobril on jaoskonnad avatud 09.00–20.00.

 

Hääletamise aeg

Esmaspäevast laupäevani, 11.–16. oktoobril saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt. Valimispäeval, 17. oktoobril saab hääletada ainult pabersedeliga.
Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
Esmaspäevast kuni neljapäevani saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12–20 ning pühapäeval kell 9–14.

Valijate elektrooniline nimekiri

Kohalikel valimistel saab valija nüüdsest oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.

Hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast valija hääleõigust. Hääletamissedeli saamisel annab valija allkirja allkirjalehele.

Valimiste teabeleht

Valijatele enam valijakaarte ei saadeta. Selle asemel saadab siseministeerium igale aadressile, kus elab kasvõi üks hääleõiguslik inimene, hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Valimiste teabeleht on informatiivne ja sellel on kirjas üldine info valimisõigusest ja hääletamisvõimalustest vallas või linnas. Kes on teinud riigiportaalis vastava märke, saavad selle info e-kirjaga.

Hääletamisõigus
Hääletada saab vähemalt 16-aastane Eesti või Euroopa Liidu kodanik, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud. Lisaks neile saavad kohalikel valimistel hääletada Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud ja Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.

Lisainfo valimiste veebilehel.

 

Valimiskomisjon

Dokumendid:

Toimetaja: ANNELY EESMAA