Piirkonna toitumisteadlikkuse ja Ahja noorte ettevõtlikkuse ergutamine

13.11.18

Projekti viitenumber: 619216651232
Projekti periood: 01.08.2016–31.08.2018
Projekti toetus: 10 008,75 eurot
Projekti maksumus: 11 775 eurot
Rahastusallikas: Põlvamaa Partnerluskogu
Meede 2 "Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine"

Leader'i ja Euroopa Liidu (Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud) logo

Kirjeldus

Eesmärgiks oli tõsta eelkõige laste ja noorte toitumisteadlikkust ning tõsta noorte huvi ettevõtluse vastu ning võimaldada neid ettevõtluses kaasa lööma. Projekti raames toimus ka koolikokkadele ja toitlustusettevõtjatele suunatud tegevusi ning tervele kogukonnale mõeldud üritusi, nagu näiteks toitumisnõustajate loengud. Noorte osalusel loodi uus kogukonnateenus – suvine "Kinokohvik".

Projektijuht:
Piret Palm
anoortekas@gmail.com
 

Uudised

Kinokohvik sündis tänu LEADER-projektile

 

Toimetaja: LIIA SULG