Detailplaneeringu algatamine

18.02.22

Millal on vaja detailplaneeringu algatamise ettepanek esitada?

Detailplaneering koostatakse Põlva valla territooriumi osa kohta seaduses ning kehtivate üldplaneeringutega määratud kohtades ja juhtudel. Detailplaneeringu olemasolul või detailplaneeringu koostamise kohustuse korral on detailplaneering ehitusprojekti koostamise alus. Enne hoone projekteerima asumist on vajalik välja selgitada, kas ehitusprojekti koostamise aluseks on vajalik detailplaneeringu koostamine või kas kehtiv detailplaneering on olemas.   

Detailplaneeringu algatamise taotlusele järgneb taotluse menetlemine. Ametnik võtab taotluse esitajaga ühendust.

 

Kuhu tuleb ettepanek esitada?

Detailplaneeringu algatamise ettepanek esitatakse Põlva Vallavalitsusele digiallkirjastatult e-postile info@polva.ee või allkirjastatult paberil aadressil Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald 63308.

Ametniku vastuvõtt (Võru tn 1, Põlva linn) toimub teisipäeviti 9–12.00 ja 14–16.00

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

Arhitekt-planeerija Tiia Zuppur, e-post tiia.zuppur@polva.ee, tel 5347 1669.

 

Õigusakt ja taotluse vorm

Planeerimisseadus

Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanek RTF (393 kB) / PDF (139 kB)

 

Toimetaja: LIIA SULG