Põlva linna keskväljaku ja kontaktala arendamine

26.03.18

PROJEKTI NR  EU50116

Projekti periood: 28.03.2016 – 31.05.2018
Projekti toetus: 1 383 658,65 eurot
Projekti maksumus: 1 627 833,71 eurot
Rahastusallikas: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (RF)

Kirjeldus

Rajatakse keskväljak kontaktalaga avatud ja toimiva objektina pindalaga ca 4000m² koos kõigi kommunikatsioonidega, juurdepääsuteede ja kõnniteede ühendamisega linna tänavavõrku. Objekt on heakorrastatud ja haljastud ning keskväljakule on paigaldatud linnamööbel, mis vastab universaalse disaini põhimõttele. Rajatav keskväljak on avatud linnakeskuses elu- ja ettevõtluskeskkonna laiendamiseks ja parendamiseks, tagab majandusaktiivsuse kasvu ja sotsiaalselt aktiivsema linnaruumi, ligi külastajaid, tarbijaid ja erinevaid kasutajaid.

Meede: Linnakeskuse avaliku ruumi ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmise toetamine

 

Projektijuht:
Aivar Roop
arendusspetsialist
524 1039
Aivar.Roop@polva.ee