Põlva valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmine

29.11.22

Avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsuse 13.09.2022 korraldusega nr 2-3/401 kiideti "Põlva valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise projekti heakskiitmine ning avalikule väljapanekule suunamine" kiideti muutmise projekt heaks ja suunati see avalikule väljapanekule.

Avalik väljapanek toimus 14.09.28.09.2022 Põlva valla kodulehel.

Dokumendid:

Muutmise projekti kohaselt muudeti 2018. aastal koostatud ning kinnitatud arengukava eelarvestrateegias 5. peatükki ja nimetati see ümber "Eelarvestrateegia aastateks 20232026"  ning  6. peatükki Tegevuste kava lisatakse aasta 2026, kust jäeti välja tegevused, mis on ellu viidud.

Igaühel oli õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Põlva Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Keldrikaela tee 2, Mammaste.

Põlva valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise projekti avaliku väljapaneku jooksul muudatusettepanekuid ei esitatud.

"Põlva valla arengukava aastateks 20192030" ning Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 20232026" muutmise avalikud arutelud toimusid:

29.09.2022 algusega kell 17.00 Vastse-Kuuste Kultuurimajas;
30.09.2022 algusega kell 17.00 Ahja Kultuurimajas;
04.10.2022 algusega kell 17.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis;
05.10.2022 algusega kell 17.00 Tilsi Põhikoolis.

Avalikel aruteludel tutvustati arengukava ja eelarvestrateegia muutmise projekti.

Vastuvõtmine

I lugemine

Põlva valla arengukava 2019–2030 ja eelarvestrateegia 2022–2025 muutmise eelnõu I lugemine toimus volikogu 20. oktoobri 2022. a istungil.

Põlva valla arengukava 2019–2030 ja eelarvestrateegia 2022–2025 muutmine ME31; eelnõulisa 1lisa 2

II lugemine ja vastuvõtmine

Põlva valla arengukava 2019–2030 ja eelarvestrateegia 2022–2025 muutmise eelnõu II lugemine ja vastuvõtmine toimus volikogu 17. novembri 2022. a istungil.

Põlva valla arengukava 2019–2030 ja eelarvestrateegia 2022–2025 muutmine ME31; eelnõulisa 1lisa 2

Avalikustamine

Põlva valla arengukava 2019–2030 ja eelarvestrateegia 2023–2026 on avaldatud Riigi Teatajas.

Põlva Vallavolikogu 17.11.2022 istungi protokoll nr 1-1/10.

 

Toimetaja: LIIA SULG