Põlva Valla hooldekodu

31.10.23

Uus tn 2, Põlva linn, 63308 Põlva   

Juhataja 5349 8435
Med.õde (Uus tn 2) - 5665 1096
Med.õde (Lina 19, 17) - 5665 1079

Hooldusjuht - 5445 0288
Majandustöötaja - 5335 8189

Hooldustöötajad:
Uus tn 2 - 5665 2346
Lina 19 - 5885 8414
Lina 17 - 5665 1533


Põlva Valla Hooldekodu põhimäärus

Põlva Valla Hooldekodu on üldhoolekandeasutus, mis pakub ööpäevaringset hooldamist, elamist ja rehabilitatsiooni vanuritele ja puuetega inimestele.

Üldinfo

Hooldekodu asub Põlva linnas kolmes hoones: Uus tn2, Lina tn 17 ja Lina tn 19.
Voodikohti kokku: 77
Personali kokku: 14 (sh 9 hooldusõde, 3 abipersonali ja medõde).
Toad: majutamiseks on ühe-, kahe- ja kolmekohalised sanitaarruumidega toad (tubadesse on paigaldatud ka väljakutsesüsteem).
Üldkasutatavad ruumid: söögisaal, saun, saal - koos video TV ja stereokeskusega, internetipunkt, mitu puhkenurka koos ajalehtede, raamatute ja televiisoritega.
Ühiskasutatavad abivahendid: ratastoolid, elektriline ratastool välisõitudeks, jm.
Ühistegevused: ettelugemised (ajalehed, raamatud, jm), piiblitund, mälutreeningud, tähtpäevade tähistamine, suvised piknikud, erinevad käelised ja füüsilised tegevused. Tähtpäevadel esinevad hooldekodus valla koolilapsed jt kollektiivid.

Eelisjärjekorras võetakse hooldekodusse Põlva valla elanikke.

 Põlva Vallavalitsuse 02.05.2023 korraldusega nr 2-3/189 ja 02.05.2023 korraldusega nr 2-3/188 kehtestati alates 01.07.2023 Põlva Valla Hooldekodu poolt ja Laheda Sotsiaalkeskuse poolt osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse maksumuseks 1300 eurot kalendrikuus ning selle hind ei sisalda ravimite maksumust.

Põlva Valla Hooldekodu ja Laheda Sotsiaalkeskuse hooldustöötajate ja abihooldustöötajate tegelike kulude maksumus (hüvitatav hoolduskulu) on 650 eurot ning majutus- ja toitlustuskulu ning muu teenusega seotud kulu (teenuse omaosalus) 650 eurot.

Põlva Vallavalitsuse 13.06.2023 korralduse nr 2-3/272 "Põlva valla eelarvest rahastatavat ööpäevaringset üldhooldusteenuse vahetult osutavate hooldustöötajate ja abihooldustöötajate kulude piirmäära kehtestamine" punkt 1 alusel kehtestati SHS § 221 lõige 2 alusel määratav kulude tasumise piirmäär 480 eurot.

Põlva Valla Hooldekodu loodi 1993. aastal ja alustas tegevust endises Taevaskoja Lastesanatooriumis. 1997. aastal koliti AS Põlva Haigla hoonesse, kus hooldekodule eraldati I korrusel ruumid ning asutakse tänaseni. 2022. aastal valmisid hooldekodule lisaks kaks uut maja Põlvas Lina tänaval.

Projekt "Põlva Valla Hooldekodu kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks"

Toimetaja: ANNELY EESMAA