1.02.21

Algatamine

Põlva Vallavalitsuse 01.07.2020 korraldusega nr 2-3/360 algatati Põlva valla teehoiukava koostamine.

Avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsuse 27.01.2021 korraldusega nr 2-3/41 kiideti heaks Põlva valla teehoiukava aastateks 2021–2025 projekt ja suunati avalikule väljapanekule 29.01.–12.02.2021.

Dokumendid:

Ettepanekuid teehoiukava projekti kohta saab esitada kirjalikult 12. veebruarini 2021 e-posti aadressil info@polva.ee või aadressil Kesk 15, Põlva.

 

Toimetaja: ANNELY EESMAA