Puuetega inimeste kodude kohandamine Põlva vallas II

4.10.21

Projekt: 2014-2020.2.05.18-0097 "Puuetega inimeste kodude kohandamine Põlva vallas II"

Projekti periood: 01.11.2019–31.10.2020

Projekti maksumus: 147 688,82 eurot

Projekti toetus: 125 535,50  eurot

Projekti rahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna  „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevusest „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".

Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengufond.

Euroopa Liit, Eurooap Regionaalarengu ja Eesti tuleviku heaks logo.

Projekti eesmärk on kaasa aidata puudega inimeste erivajadusest tulenevale vajadusele eluaseme kohandamiseks, et suurendada seeläbi nende enesega toimetulekut, mis toetab inimväärikust ning vähendab hoolduskoormust ja tugiisikute vajadust.

Projektiga kohandatakse 34 Põlva valla kodu nendes kodudes elavate puudega inimeste erivajadusest lähtuvalt.

 

Projektijuht:
Kaire Kalk
Arenduse peaspetsialist
5301 4448
kaire.kalk@polva.ee

Toimetaja: ANNELY EESMAA