Tutvustus

23.11.18

Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemisel moodustus 22.10.2017 uus omavalitsusüksus - Põlva vald. Valla keskus asub Põlva linnas. 

Põlva valla pindala on 705,9 km2.

Lasteaiad
Põlva vallas tegutseb seitse munitsipaallasteaeda: Ahja Lasteaed Illikuku, Mooste Lasteaed Tammetõru, Tilsi Lasteaed Muumioru, Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari, Põlva Lasteaed Lepatriinu, Põlva Lasteaed Mesimumm, Põlva Lasteaed Pihlapuu.
Põlva Roosi Koolis on lasteaia rühm erivajadusega lastele.
Lasteaed-põhikoolina tegutseb eraharidusasutus Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal.

Koolid
Põlva vallas tegutseb seitse munitsipaalüldhariduskooli: Põlva Kool, Põlva Roosi Kool, Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool, Mooste Mõisakool, Kauksi Põhikool, Tilsi Põhikool ja Vastse-Kuuste Kool.
Riigikool Põlva Gümnaasium ja erakool Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal.

Huvikoolid ja huvitegevus
Põlva vallas tegutseb kolm valla hallatavat huvikooli - Põlva Spordikool, Põlva Kunstikool ja Põlva Muusikakool ja kaks erahuvikooli- Mooste Rahvamuusikakool ning Spordi- ja tantsukool Meie Stuudio.
Vallas tegutseb üheksa mittetulundusühingut ja üks seltsing, mis pakuvad lastele ja noortele erinevaid võimalusi meelepäraste huvialadega tegelemiseks.
Põlva vallas tegutseb viis noortekeskust - Ahja Vabaaja- ja Noortekeskus, Laheda Avatud Noortekeskus, Mooste Avatud Noortekeskus, Põlva Avatud Noortekeskus ja Vastse-Kuuste Avatud Noortekeskus.

Vallas tegutseb 59 kultuuriühingut, millest 9 on tantsuühingud, 7 lauluühingut, 7 käsitööühingut, 5 muusikaühingut, 3 harrastusteatriühingut, 26 kogukonna- ja külaseltsi ning 2 muud ühingut.

Vallas on kasutamiseks avatud 13 külakeskust: Aarna Seltsituba, Himmaste Külakeskus, Jaanimõisa Külakeskus, Kauksi Külakeskus, Karilatsi Külakeskus, Kiidjärve Külakeskus, Kiuma Rahvamaja, Kähri Seltsimaja, Lootvina Külakeskus, Peri Külakeskus, Rasina Külakeskus, Taevaskoja Külakeskus ja Vanaküla Külakeskus, viis munitsipaalkultuuri- või rahvamaja: Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus, Ahja Kultuurimaja, Mooste Kultuurimaja, Vana-Koiola Rahvamaja ja Vastse-Kuuste Kultuurimaja ning sihtasutus Mooste Mõis, mis koondab ka mitmeid kultuuriühinguid ja -hooneid.

Raamatukogud
Vallas on üks rahvaraamatukogu – Põlva Keskraamatukogu, mille juurde kuulub 12 haruraamatukogu: Ahja, Himmaste, Kauksi, Kiidjärve, Kiuma, Mooste, Peri, Rasina, Taevaskoja, Tilsi, Vanaküla ja Vastse-Kuuste raamatukogu.

Sport
Põlva linnas on neli spordihoonet, viis erineva suurusega staadioni, seitse spordi- ja kaheksa väikelaste mänguväljakut. Külades asuvad koostöös kolmanda sektoriga korrastatud ning rajatud mitmed avalikud spordiplatsid ja mänguväljakud.
Tuntumad vallas tegutsevad spordiklubid on Põlva Käsipalliklubi, orienteerumisklubi Kobras, jalgpalliklubi Lootos, spordiklubi Serviti, Põlva Laskespordiklubi ja maadlusklubi Lapiti. Kokku tegutseb Põlva vallas 22 spordiorganisatsiooni.

Sotsiaalteenuseid osutavad Põlva vallas järgmised asutused:
Põlva Päevakeskus – koduhooldusteenus, vaba aja veetmise võimaluste pakkumine eakatele ja puudega inimestele, pesupesemise- ja duššiteenus, eluruumiteenus;
Põlva Valla Hooldekodu – ööpäevaringne üldhooldusteenus;
Laheda Sotsiaalkeskus (kahes asukohas Tilsis ja Vana-Koiolas) - ööpäevaringne üldhooldusteenus;
Ahja Hooldekodu - ööpäevaringne üldhooldusteenus;
SA Tilsi Perekodu- asendushooldus- ja järelhooldusteenus
Põlva Roosi Kool - lapsehoiuteenus