Uus töötaja: arendusspetsialist Tiiu Marran

Alates 7. novembrist 2022 on vallavalitsuses ametis arendusspetsialist Tiiu Marran.

Varasemalt on Tiiu töötanud Piiriveere Liideris projektikoordinaatorina ning Põlvamaa Arenduskeskuses tegelenud erinevate eesti siseste ja rahvusvaheliste Euroopa Liidu projektidega. Ta on loonud maakonnas ühisturunduse võrgustiku väiketootjatele, osalenud Põlva maakonna tähise „Põlvamaa rohelisem märk" ning „Ökofestivali"  väljatöötamisel, juurutamisel ja turundamisel.

Tema peamised tööülesanded on erinevate projektide juhtimine, külavanemate ning külade mittetulundusühingute koostöö koordineerimine.

Tiiu Marrani kontaktid: tel  515 5919, tiiu.marran@polva.ee