Kaasavasse eelarvesse esitatud ettepanekute rahvahääletus algab 11. märtsil

Esmaspäeval, 11. märtsil algab veebikeskkonnas www.volis.ee Põlva valla 2024. aasta kaasavasse eelarvesse esitatud ettepanekute rahvahääletus.

Hääletusel osalemiseks on vajalik end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID või Smart-ID-ga.
Hääletada saab Põlva valla kodanik, kes hääletamise päeval on vähemalt 16-aastane.

Iga hääletuses osaleja saab hääletada kuni kahe ettepaneku poolt.

Küsitlus algab 11. märtsil kell 8.00 ja lõpeb 22. märtsil kell 22.00

Kaasavasse eelarvesse sai ettepanekuid esitada 10.–25. jaanuarini. Tähtaegselt esitati kaasavasse eelarvesse üheksa ettepanekut. Elanike hääletusele suunati kaheksa ettepanekut:

 • Ahja välijõusaali ehitus
• Käsipalli väravad väliväljakutele
• Peri küla mänguväljaku lõpuni ehitamine
• Jakobi kooli lasteaiarühma mänguväljaku lõpuni ehitamine
• Rosma kalmistu piirdeaed
• Rularambi rajamine Põlvasse Pihlaka tänava piirkonda
• Tilsi Kõrbjärve rannaala laiendamine ja kaasajastamine
• Vihmapeenra rajamine Põlvasse

Kaasava eelarve ettepanekute hindamiskomisjon analüüsis ja hindas ettepanekuid järgnevate kriteeriumite alusel: teostatavus, kulutuste põhjendatus ja eelarve läbipaistvus, mõju valla avalikule ruumile ning mõju kogukonna ühistegevusele. Esitatud ettepanekute hindamisel peeti silmas ka Põlva valla kaasava eelarve menetlemise korras kehtestatut.